Referat styre- og gruppemøte 29.9.14

Følgende saker ble behandlet på gårsdagens styre- og gruppemøte:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


REFERAT STYRE- OG GRUPPEMØTE FROGNER VENSTRE
MANDAG 29.9.14 KL. 19:00 – 20:30

Tilstede:
Marit, Anne-Lise, Hakan, Pål Magne, Ingvill, Erik, Jan Mesicek, Einar, Natasza.

Forfall:
Tina, Jan My, Linn Cathrine, Charistina, Magnus.

1. Kandidatpresentasjon BU-lista; alle som ønsker å stille til valg til BU Frogner høste 2015, er velkommen til å presentere seg på dagens møte! Nominasjonskomiteen møter.

Arbeidet startet i sommer med å snakke med alle kandidatene som stod på listen fra før og høre med dem vedrørende deres motivasjon for å jobbe i BU.
Komiteen har vært lite opptatt av alder og kjønn – det viktigste har vært å få til en liste med gode, kompetente kandidater!

Nom.kom har diskutert ang. kommuleringer – har landet på at Frogner Venstre skal kummulere de 4 øverste på lista.
Det er innstilt på 4 kummulerte kandidater og noen prioriterte. De øvrige står satt opp alfabetisk.

Ingen ønsket å presentere seg idag.

2. Programarbeid – frist for endringsforslag til førsteutkastet er 1.10.14 – det nedsettes en liten hurtigarbeidende arbeidsgruppe som leverer forslag på vegne av Frogner Venstre.


Gruppen møtes tirsdag 30.9 og onsdag 1.10 – frist er 1.10.14 kl. 24:00. Det leveres både forslag fra enkeltpersoner og fra Frogner Venstre.


3. Interne oppgaver – kontingent, Buddy og SoMe.
Vi har nå 49 personer som ikke har betalt – Marit, Pål Magne og Erik deler disse mellom seg og ringer rundt for å få flest mulig medlemmer til å betale for 2014!

Alle nye medlemmer får en «Buddy»-mail fra styrer og Hakan, vi prøver å trekke nye medlemmer med på sosiale aktiviteter vi selv deltar på!

Erik og Pål Magne er nå i gang med FB-siden til Frogner Venstre sammen med Naomi – og vi skal forsøke å bruke sosiale medier mer bevisst framover.

Anne-Lise og Tore går mye rundt i bydelen – dette forsøker vi å fange opp! Vi skal bli langt flinkere til å jobbe med lokale saker og å engasjere våre medlemmer gjennom å bruke sosiale medier.

Målrettet FB-annonsering for å rekruttere medlemmer – få hjelp til det av Oslo Venstre!
4. BU-saker

Det er uro i BU ang. bydelens informasjonsstrategi – saken er aktualisert i forbindelse med et uhell i en av bydelens barnehager.

Reguleringssak ang. Schafteløkka.

Det har tidligere i sommer også vært uro knyttet til økonomihåndteringen i bydelen – dette tas også opp i BU i morgen. Høyre og Venstre samarbeider godt i BU!

5. Eventuelt.

Oslo 2022 – hva mener vi i Frogner Venstre?

Argumenter for: raskere utbygging av kollektivtrafikken + Norge er tross alt det beste landet til å arrangere OL! + infrastruktur bygges og det er viktig! + gir mulighet for forsert kollektivutbygging + vi må noen ganger også arrangere fest, ikke bare delta på andres fester! + ungdommen vil ha OL – det er viktig for oss! + vi vil kreve at anleggene skal spres rundt om i landet! + vi vil være et eksempel for de andre diktotorstatene som vil ha OL! + vi trenger slike prosjekter for å få ting gjort! + arbeidslivstilknytningsprosjekt!

Argumenter mot: vi er imot IOC! + prislappen skal fordeles på alle sektorer – også de «sårbare» + tvil om hvorvidt det er mulig å få til et miljøriktig og moderne arrangement

Etterlyse besøk i bydelen fra Guri Melby!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**