Referat styre- og gruppemøte 3.11.14

Styre- og gruppemøtet i Frogner Venstre hadde følgende saker til diskusjon:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


STYRE- OG GRUPPEMØTE FROGNER VENSTRE 3.11.14 KL. 18-19:00
Sommerrogaten 1 / 5. etasje i bydelsadministrasjonens lokaler på Solli Plass.

Tilstede: Anne-Lise, Tore, Einar, Magnus og Marit.
Forfall: Erik, Pål Magne, Tina, Linn Cathrine, Jan, Natasza, Hakan.

AGENDA:

BU-saker og BU-situasjonen – vi legger opp møteplan for neste halvår med faste møter mandagen før komiteemøtene i HUSK og MIBU. På den måten får vi mulighet til å diskutere sakene som skal opp i komiteene og BU, i felles styre- og gruppemøte. Møteplan og agenda på mail; påminnelse på sms som tidligere.

Saker i BU denne gang er arbeidet med å sikre skoleveien i Skovveien – dette er sak som nå er til vurdering i Rådhuset og som byrådet er involvert i. Saken er tatt opp av borettslag/boligsameier i dette området og Venstre følger opp. Tilgjengelighet til politi i sentrum er satt på dagorden av Frogner Venstre og vil bli tatt opp i politiutvalget i Rådhuset i regi av Odd Einar Dørum ved høvelig anledning. Det er også pågående en sak om regulering – eventuell omregulering – av området rundt Sjømannskirken; her er det ønskelig at friområdene rundt kirken beholdes som friområder og ikke reguleres til boligformål.

Det skal settes ned valgkomitee til nytt styre – Tore og Anne-Lise snakker med Pål og/eller Ingvill i den nå oppløste nom.kom og får med seg en til i arbeidet.

Det skal også nedsettes en lokal programkomitee – Tore, Magnus og Einar er interessert i å sitte i denne komiteen. De som skal stå på BU-lista på vegne av Frogner Venstre som spikres på møtet 1.12.14, er velkommen til å engasjere seg og lære om lokale politiske saker.

Siden sist har det vært avholdt et hovedstyremøte uten deltagelse fra Frogner Venstre (av ulike grunner); det har vært landskonferanse og lokalpolitisk verksted med deltagere fra Frogner Venstre. Veldig mange praktiske tips til bedre lokallagsarbeid – dette kommer vi tilbake til i lokallaget etter hvert.

Framover skal vi delta i nominasjonsmøtet i Oslo Venstre 15.11.14 – alle delegatene fra Frogner Venstre har fått innkalling i posten. Frogner Venstre arrangerer «homeparty» på Ruseløkka skole mandag 24.11.14 med bl.a. innledning fra Sveinung Rotevatn, Juliane Ferskaug og Marit Kamøy og temaet er «Barnefattigdom» og fattigdomspakka til Venstre. Frogner Venstres lokale nominasjonsmøte finner sted 1.12.14 – vi viser til tidligere publiserte forslag til kandidatliste fra vår lokale nominasjonskomite. Frogner Venstre møter bystyregruppa og miljøbyråden til strategimøte om parkering og bildelingsordninger 10.11.14.

Møtet hevet kl. 18:59.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**