Styre- og gruppemøte Frogner Venstre mandag 29.9.14 kl. 19-20:30

Alle medlemmer er velkommen til å møte styret og BU-gruppen til Frogner Venstre – vi har følgende agenda idag:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


SAKSLISTE 29.9.14:

1. Kandidatpresentasjon BU-lista; alle som ønsker å stille til valg til BU Frogner høste 2015, er velkommen til å presentere seg på dagens møte! Nominasjonskomiteen møter.

2. Programarbeid – frist for endringsforslag til førsteutkastet er 1.10.14 – det nedsettes en liten hurtigarbeidende arbeidsgruppe som leverer forslag på vegne av Frogner Venstre.

3. Interne oppgaver – kontingent, Buddy og SoMe.

4. BU-saker

5. Eventuelt.

Velkommen!

PS: vi møtes i på Solli Plass/bydelsadm.bygningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**