FORMANNSKAPET MÅ STYRKE FILMFABRIKKEN

Venstres Karl M. Buchholdt mener at formannskapet må gå inn for å styrke Filmfabrikken på Røstad i organets møte på onsdag. Rådmannen har lagt fram en sak om å bevilge 100 000 kroner for å utarbeide en strategiplan for Filmfabrikken. -Svært gledelig, sier Buchholdt, som var forslagsstiller om å få på plass en videre strategi for bruk av bygningen, eventuell utbygging av det tidligere næringsbygget på Røstad i kommunestyret i mars i år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Forslaget kom som et resultat av at kommunens årsrapport inneholdt opplysninger om at næringsbygget på Røstad var fullt utleid. — Da var det tydelig at det var behov for en ny strategi for å utvikle miljøet for filmproduksjonen i Levanger, sier Buchholdt. Han er ikke det minste i tvil om at det er svært viktig for Levanger å satse på filmmiljøet i kommunen. — Helgens Børningpremiere, hvor lokale filmproduksjonsselskaper har vært viktige bidragsytere, viser at filmmiljøet i Levanger er i stand til å hevde seg, også nasjonalt, sier Buchholdt.

Buchholdt mener at Levanger i større grad må tørre å satse mer på små virksomheter. — Næringsaktører innen film- og TV-produksjon består av mange små bedrifter, gjerne enkeltpersonsforetak i vår region, sier Buchholdt. — Venstre vil tilrettelegge for et allsidig næringsliv i Levanger, kommunen må derfor gjøre det attraktivt for bedrifter innen film å etablere seg her. En styrking av Filmfabrikken vil være et viktig bidrag i så måte sier Buchholdt.

-Ved å legge til rette for økt aktivitet ved filmklyngen på Røstad vil vi kunne gi næringsdrivende i mediesektoren større muligheter for å lykkes og videreutvikles og dermed vil Levanger fremstå som en mer næringsvennlig kommune, sier Buchholdt. — Da kan vi stimulere til vekst i eksisterende bedrifter og skape sikre arbeidsplasser fremover. Det vil gi Levanger et fortrinn som kommuner som ikke har satset på denne typen næring mangler, avslutter Karl M. Buchholdt i Levanger Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**