Grøntdrag eller parkeringsplass?

Området i tilknytning til Åsnuten skulle etter anleggsperioden til Solasplitten tilbakeføres til et grøntdrag, men er idag mer i bruk som en parkeringsplass. Ine Marit Torsvik Bertelsen fra Venstre setter spørsmålstegn ved utviklingen og etterlyser svar fra administrasjon om dagens bruk av området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


For å sikre grønne lunger i Sola, ligger det inne etablering av et grøntdrag i tilknytning til området ved Solasplitten og Åsnuten. Dagens bruk er imidlertid som en henstillingsplass av utrangerte biler og campingvogner eller parkeringsplass for biler til de nærliggende arbeidsplassene. Venstre er blitt kontaktet av naboer som ønsker at vedtakene om grøntareal følges opp for å sikre gode bomiljøer i området.

Sola Venstre

Foto: Venstre

I utvalg for arealsaker etterlyser Ine Marit Torsvik Bertelsen fra Venstre derfor svar fra administrasjonen på følgende spørsmål:
•Hvilke tiltak skal kommunen igangsette for å etablere et tilfredsstillende grøntdrag og ikke en parkeringsplass for biler og campingvogner?
•Når vil dette skje?

Les mer i Aftenbladets dekning av saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**