På a’n igjen

En strålende sommer og sikkert en spennende høst rent politisk. Det bygger seg opp til forberedelser for det kommende valgår, og i Porsgrunn er det mange og omfattende saker som skal avgjøres og hvor Venstre skal sette sitt preg på beslutningene tuftet på vårt program.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Porsgrunn Venstre

Det blir gruppemøte mandag 18. august kl. 19.00 i våre lokaler i Rådhusgata 2. Det er i første rekke saker til BUK og formannskapet som behandles. Arbeidsmessige oppgaver gjør at Kristin har meldt forfall til BUK som har møte onsdag 20. Dette betyr at Vidar blir innkalt som vara. En av sakene som skal opp er hvordan man skal øke kvaliteten på samarbeidet mellom hjem og skole.

Formannskapet har møte torsdag. En av sakene som kan skape debatt er forslaget fra Norsk Gjenvinning om å utvide virksomheten på Pasadalen — for øvrig en betydelig utvidelse som vil medføre økt støy, mer trafikk og muligens også mer lukt. Siren har i et avisintervju tilkjennegitt at hun er svært betenkt på denne søknaden og støtter naboprotestene som er kommet. Også spørsmålet om å ta imot flere flyktninger enn tidligere besluttet for 2014 og 2015 skal drøftes. Rådmannen foreslår at kommunen sier nei.

Saken drøftes i Venstre-gruppa mandag. Håper du stiller.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**