16-åringer i Horten kan stemme i 2015

Vi er veldig glade for at Horten er valgt ut til å være med i prøveprosjektet med stemmerett for 16-åringer. Venstre tok opp saken i kommunestyret i april og Horten ble valgt ut som en av ti nye blant 124 søknadskommuner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Valgurne

Foto: Microsoft

Stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg er en viktig sak for Venstre. I Horten Venstres program for 2011-2015 står det følgende:

(…) det er politikernes ansvar å øke engasjementet blant velgerne, og få opp valgdeltakelsen ved kommunevalgene. Horten Venstre ønsker også at den enkelte innbygger skal ha så høy innflytelse som mulig.

Dette er en særlig utfordring blant unge innbyggere. Som 16-åring forventes du å stå strafferettslig ansvarlig for dine handlinger, samtidig som du ikke har innflytelse over hvilke lover og regler du er ansvarlig for å følge. Dette er en skjev og urettferdig fordeling av ansvar og myndighet.

I 2015 er dette et prøveprosjekt. Vi vil jobbe for en permanent løsning.

Les artikkel i Gjengangeren fra da Venstre tok saken opp i kommunestyret om engasjerte Madelaine som håper hun får stemme ved neste valg. Det gjør hun!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**