Nytt skoleår!

Nytt år, og nye muligheter! Varaordfører Jan Fjellstad (Venstre) hilste Høyskolen i Harstads nye elever velkommen til byen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Jan Fjellstad

Foto: Tore Skadal – HT

Studieåret ved HiH åpnet torsdag forrige uke med taler, stemningsfulle musikkinnslag, prisutdelinger og lunsj med tapas-bord. I høyskolefoajeen var det rektor Bodil Olsvik og direktør Karl Erik Arnesen som ønsket velkomne med velkomsttale og som konferansier. Jan Fjellstad ønsket studentene varmt velkomne til byen, og vektla også den rollen de kunne velge å spille i et framtidig arbeidsliv nettopp her i Harstad. Han beskrev byen og mulighetene byen, naturen og kulturlivet gir.

Hovedtaleren var i år Bård Borch Michalsen, tidligere redaktør i Harstad Tidende – nå, seniorrådgiver ved Nordområdesenteret, Handelshøgskolen i Bodø. Han gav studentene 10 gode “overlevelsesråd” :
“-Du skal lytte til læreren. Hun tok sin utdannelse da google ikke fantes.
– Du skal ikke tro alt læreren sier. Vær kritisk.
– Du skal se dine medstudenter.
– Det er normalt og sunt å slite og plages med ting du ikke forstår, og ofte må du jobbe alene med teorier og tabeller, men
– Du også skal ha glede og nytte av kaffesamtalene i kantina og samarbeidet med andre studenter.
– Du skal vite at utdannelse aldri er bortkastet. Aldri! Den som lærer seg å lære, som tilegner seg evnen til å samle inn, vurdere og presentere komplisert informasjon, vil alltid ha nytte og glede av det.
– Du skal erkjenne at utdannelse er en never-ending-story. Det er sannhet i den slitte klisjeen at den som føler seg ferdig utlært, ikke er utlært, men ferdig.
– Du skal bruke byen. Kom deg ut av hybelen, bruk byen, naturen, kulturen.
– Engasjér deg i noe utenfor skolearbeidet, det kan være både til nytte og glede, og som vi vet: Det er ofte bedre å sitte på café og diskutere fag enn å sitte på lesesalen og tenke på cafélivets gleder.
– og det punktet desidert flest trakk frem da jeg spurte mine omgivelser om hvilket råd jeg skulle gi dere. Da ble det følgende nevnt flest ganger: Når det kommer til stykket, og det gjør det gjerne før eller senere, så er det ikke karakterene som teller. Det er karakteren.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**