Førsteutkast av Bergen Venstres program for 2015 – 2019

Bergen Venstres programkomité har levert fra seg førsteutkastet til program for perioden 2015 – 2019. Her finner du utkastet, og informasjon om hvordan du kan påvirke innholdet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


En grønn by med plass til alle – Førsteutkast av program for Bergen Venstre 2015 – 2019
(Doc)

En grønn by med plass til alle – Førsteutkast av program for Bergen Venstre 2015 – 2019
(PDF)

 Per-Arne Larsen har ledet Bergen Venstres programkomité.

Per-Arne Larsen har ledet Bergen Venstres programkomité.

Grønne prioriteringer
Bærekraftig vekst står øverst på dagsorden når Venstre presentere utkast til nytt program.

– Vi har laget et program hvor grønn vekst har hovedrollen. Å få byvekst, befolkningsvekst og økonomisk vekst til å bli bærekraftig for klima og miljø blir den store oppgaven i årene fremover.

Det sier Per-Arne Larsen, som har leder Bergen Venstres programkomité.

– Det er fire hovedlinjer i programmet vårt: Vi mener Bergen må bli mer ambisiøs når det kommer til miljøvennlig byutvikling og utbygging av kollektivtilbudet. Vi vil redusere kravene til rapportering og byråkrati i skolen, styrke det sosiale tilbudet til de som faller utenfor, og sørge for en ansvarlig kommuneøkonomi som er tydeligere i prioriteringene sine, sier Larsen.

 Stian Skår Ludvigsen er leder av Bergen Venstre.

Stian Skår Ludvigsen er leder av Bergen Venstre.

Stian Skår Ludvigsen er leder av Bergen Venstre. Han ser frem til en god programprosess i partiet.

– Nå inviterer vi alle medlemmene til å si sin mening om førsteutkastet. For første gang kan de nå velge å gjøre dette i form av en spørreundersøkelse, hvor de kan si seg enig eller uenig i de forskjellige punktene. Det er også et knippe uenigheter i programmet, hvor vi særlig vil høre hva Venstres medlemmer mener om en eventuell avvikling av Business Region Bergen, flytting av kollektivtrafikkansvaret til kommunen, skjenkepolitikk, søndagsåpne butikker, og hvordan brukerrom for rusavhengige skal brukes. Nå handler det om å la så mange som mulig si sin mening om politikken vår, sier Ludvigsen.

Her kan du levere endringsforslag automatisk, og si deg enig eller uenig i både programformuleringer og dissenser. Dersom du vil gjøre det på gamlemåten, finner du et Word-skjema for endringsforslag her. Skjema med forslag kan sendes til [email protected]. Vi er også særlig interessert i å høre hva du som medlem mener om de fem dissensene.

Frist for innsending av forslag er 7. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**