Venstre sier nei til fordobling av prisene i svømmehallene i Sola

I ukens møte i Utvalg for Kultur, samfunnsutvikling og miljø fremmer administrasjonen en sak hvor de legger opp til en nær fordobling av prisene badende må betale i Solas svømmehaller. Venstre vil si nei til forslaget som blir fremmet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I Utvalg for Kultur, samfunnsutvikling og miljø i Sola denne uken foreslås nye priser for leie av idrettsanlegg og gymsaler. Venstre synes det er flott av vi skal ha gratis leie for idrettshallene og gymsalene for våre innbyggere, lag og foreninger. Dette begrunner også rådmannen med «i eit folkehelseperspektiv bør det offentlege leggje til rette for at flest mogleg trenar til minst mogleg kostnad for den einskilde».

Da synes Venstre imidlertid at det er underlig at man øker prisen for billetter til de kommunale svømmehallene fra kroner 30 til 50 per enkeltbillett. For barn økes prisen med 100 prosent!

Hvor er folkehelseperspektivet når man nesten fordobler prisen for svømming?

Svømming er også viktig i et folkehelseperspektiv,. Innbyggere med f.eks belastningsskader eller overvektige har stort utbytte av trening i vann, og nå settes kostnaden for denne treningen drastisk opp. Også sikkerhetsaspektet er viktig. Mange barn og unge får sin første svømmeopplæring ved at de går og bader i svømmehallen sammen med sine foresatte. Nå blir kostnadene mye høyere, og noen av våre innbyggere tvinges kanskje til å måtte prioritere vekk dette sier Venstres representant i Utvalg for kultur, samfunnsutvikling og miljø, Rita Torland.

Rita Torland

Foto: Sola Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**