Det nytter!

Abid Raja løfter Frogner Venstes flaggsak om egne p-plasser for bildelingsordninger opp i Stortingets spørretime!!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Her er link til spørsmålet fra Abid Raja til samferdselsministeren:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=60450

Bravi Abid! Bravo Guri! Bravo Frogner Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**