Nominasjonsprosessen til BU-valget er i gang

– Neste høst braker det løs igjen. Vi har et valg som skal vinnes, og Gamle Oslo Venstre har som mål at vi skal få enda større oppslutning enn sist. Vi har i dag to gode representanter i bydelsutvalget, nå er målet å få flere. I tillegg trenger vi folk som kan tenke seg å være vararepresentanter til både bydelsutvalg og komiteer, sier Guro Fjellanger, leder av nominasjonskomiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Vi har i dag to gode representanter i bydelsutvalget, nå er målet å få flere. For å klare det, trenger vi gode kandidater til lista vår. Vi trenger engasjerte mennesker, kunnskapsrike mennesker, mennesker med politisk og organisatorisk erfaring og ikke minst: nye Venstre-mennesker som vil bidra med nye tanker og skaffe seg erfaring.

Vi trenger deg som brenner for ei viktig lokal sak, deg som tenker ideologi på lokalplan, deg som kan tenke deg å bruke masse tid og energi på Venstrepolitikk i bydelen, eller kan tenke deg et verv som ikke er fullt so tidkrevende og deg som kan bidra som bakspiller og poitikkutvikling. Vi trenger et mangfold av mennesker med ulik bakgrunn og forskjellige nettverk.

Nominasjonskomiteen er i gang med å sette sammen forslag til ei ny liste, som skal vedtas på nominasjonsmøtet 11. desember 2014. For å få ei så god liste som mulig, trenger vi innspill på gode navn. Kan du tenke deg å gjøre en innsats? Er det noen andre Venstrefolk i bydelen du gjerne vil skal sitte i bydelsutvalget? Eller kjenner du noen som enda ikke er engasjert i Venstre, men som åpenbart burde bli det? Noen med engasjement, kunnskap og nettverk?

Send dine forslag innen 15. september til nominasjonskomiteen på [email protected] – Vi trenger navn, telefonnummer, litt informasjon om kandidatene og gjerne noen tanker om hva vi bør legge vekt på når vi setter sammen lista. Så vil komiteen etter hvert ta kontakt med aktuelle kandidater.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**