Porsgrunn Venstre sier ja til nei

Venstre i Porsgrunn gir sin fulle støtte til naboene rundt Pasadalen mottaksplass som protesterer mot søknaden fra Norsk Gjenvinning om mer enn tredoble de mengdene avfall som skal håndteres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Porsgrunn Venstre

Naboene sier nei til søknaden, og Venstre i Porsgrunn sier ja til naboenes nei. Saken kommer til behandling i bystyret torsdag 4. september. I formannskapet gikk samarbeidspartiene Arbeiderpartiet og Høyre inn for søknaden på visse vilkår og fikk støtte av Kristelig Folkeparti. De øvrige partiene sa nei og ga naboene sin fulle støtte.
Venstre legger, i likhet med naboene, vekt på at en så betydelig utvidelse av mottaket vil føre til en urovekkende vekst i lastebiltrafikken og trolig også gi mer støy og luktplage. I området rundt Tveten ligger to skoler som vil få den økte trafikken tett inn på sitt miljø.
Bystyret skal også ta stilling til driftsmodell og videreføring ved senter for porselen og design ved PP. I hovedutvalg for barn, ungdom og kultur fikk Venstres Vidar Oterkiil enstemmig oppslutning om sitt forslag som kan innebære at det blir etablert en lærlingeplass for stråmønstermaling. I dag er det ingen unge som kan sikre dette kunsthåndverket for ettertiden, noe som tydeligvis bekymrer tverrpolitisk.
Venstre drøfter sakene til bystyret på gruppemøtet i partiets lokaler i Rådhusgata 2 tirsdag 2. september kl. 19.00. Still opp!!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**