Venstre møtte Frisklivssentralen

Styret i Harstad Venstre møtte i dag Frisklivssentralens Dagrun Weines. Venstre har siden Frisklivssentralen opprettelse vært svært positive til tiltaket, og kjempet for å beholde det i budsjettprioriteringene – og det var etter dagens samtale enda tydeligere at forebygging og folkehelse blir viktige stikkord også i valgkampen neste år!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Løp

Foto: Lørenskog Venstre

Dagrun Weines startet opp Frisklivssentralen i 2008, og med en beskjeden kommunal finansiering sammen med eksterne prosjektmidler har kommunen her en liten forebyggende gullgruve. Gjennom direkte kontakt eller henvisning fra lege kommer deltakerne i kontakt med lavterskeltilbudet Frisklivssentralen, og gjennom individuell oppfølging og organiserte treninger legges det til rette for en endret livsstil både hva gjelder aktivitet, kosthold og røykeslutt. Terskelen for deltakelse her er langt lavere enn for innmelding på helsestudio, og den individuelle oppfølgingen bredere. Erfaringen fra to driftsår er positive; fornøyde deltakere og mange historier om deltakere som har gått fra ufør til jobb, fra innesitting til aktivitet – med positiv effekt på både psykisk og fysisk helse.

Harstad Venstre er svært glade for å ha kunnet støtte opp om et tiltak med så positive ringvirkninger. Frisklivssentralen er midt i blinken for å satse på forebygging, og passer Samhandlingsreformen som fot i hose. Frisklivssentralen er også en måte å direkte møte kommunens pålagte krav om medfinansiering av sykehusinnleggelser på; dette er et tydelig incentiv for å drive mer aktiv forebygging slik at kostnader på lengre sikt kan reduseres.

En av utfordringene framover er å styrke Frisklivssentralen slik at den kan nå ut til flere, og å gjøre driften mindre økonomisk sårbar. Den kampen er Harstad Venstre klare til å ta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**