Høringsuttalelsen om kulturmiljøfredningen

Plan- og utviklingskomiteen svekker huseierne, ordføreren og administrasjonens muligheter til å få støtte til kulturmiljøfredningen i Levanger, skriver Venstres Karl M. Buchholdt i et innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Innlegg av Karl M. Buchholdt – Levanger Venstre

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

20. august 2014 vedtok Plan- og utviklingskomiteen (PUK) Levanger kommunes høringsuttalelse i forbindelse med kulturmiljøfredningen og den nye forvaltningsplanen for Levanger sentrum. Administrasjonen hadde i denne forbindelse lagt frem en grundig utredning til vedtak som ville vært en god høringsuttalelse i denne saken. Etter et forslag i PUK blir store deler av denne uttalelsen endret, blant annet blir følgende setning tatt ut: «Kommunen må tilføres betydelige eksterne ressurser for å ta en slik rolle som beskrevet».

Når man sender inn høringsuttalelser til sentrale myndigheter, handler dette om å sende langsiktige signaler for hvilken retning man ønsker å arbeidet etter. I akkurat denne saken er kommunens langsiktige signaler til staten at Riksantikvaren gjerne må gjennomføre fredningen av trehusbyen Levanger, men Levanger kommune krever ikke noen penger tilbake til lokalmiljøet for det. PUKs vedtak vil dermed vanskeliggjøre arbeidet for ordfører, kommuneadministrasjon og alle andre som arbeider med å få mer statlig støtte til arbeidet med trehusbyen Levanger. I mange tilfeller vil dette ramme huseiere og lokalsamfunnet generelt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**