Kommunereformen

Venstre ønsker større og mer robuste kommuner, og i dagens kommunestyremøte gikk et enstemmig kommunestyre inn for en videre prosess med dialog mellom Harstad og nabokommunene mtp videre samarbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Norske fylker og kommuner

Foto: Kartbutikken.com

Jan Fjelllstad hadde ordet i saken. Han viste til at Harstad de siste hundre år har vært involvert i fire kommunesammenslåinger, noe som viser at vår kommune alltid har vært i utvikling. Han vektla at den videre dialogen måtte ta utgangspunkt i at dette er et regionalt fellesprosjekt, og at alle kommunene må oppfattes som likeverdige partnere.

Høyre foreslo i debatten å også gå inn for nedleggelse av fylkesnivået. Venstre ser for seg endringer av dette nivået, men er av den oppfatning at det er behov for fortsatt tre forvaltningsnivåer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**