Miljøvennlig, effektivt og godt togtilbud til de reisende

– Venstre ønsker en jernbanereform. Målet må være å skape et miljøvennlig, effektivt og godt togtilbud til de reisende. Konkurranse er ett av virkemidlene, men holder ikke alene, sier nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen Abid Q. Raja (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Venstre ønsker et miljøvennlig, effektivt og godt togtilbud for folk og næringsliv

Venstre ønsker et miljøvennlig, effektivt og godt togtilbud for folk og næringsliv
Foto: Lars Andre Landås

Venstre har presset på for å få på plass en jernbanereform
parallelt med de endringene som gjøres for å få raskere og bedre utbygging av veg
.

– Jeg er svært glad for at regjeringspartiene vil samarbeide med oss om å modernisere jernbanen og sørge for mer gods på bane og bedre tilbud for de reisende, sier Abid Q. Raja.

Han er derimot skeptisk til å starte med en storstilt konkurranseutsetting, slik Linda Hofstad Helleland (H) tar til orde for i dagens VG

-Konkurranse for konkurransens skyld, slik det ser ut til at Høyre vil her er ikke vi enige i. Systemet og målet må være på plass først. Konkurranse er bare være et virkemiddel for å nå de målene vi setter. Det overordnede systemet må være på plass før vi ser hvordan vi konkurranseutsetter enkeltstrekninger, sier Raja.

Han understreker at Venstre ønsker økt konkurranse i sektoren, og at modellen med at hele strekninger settes på anbud kan virke som en fornuftig modell.

– Målet må være mest mulig gods på bane og best mulig tilbud til de reisende, understreker Raja og legger til at Venstre nå bruker mye tid på å se på de modellene Ruter, NSB, Jernbaneverket og andre aktører har lagt frem.

– Alle de store aktørene har nå lagt frem sine planer. Det betyr at det er vilje til endring. Flere av aktørene har foreslått tildels svært store omveltninger. Ideene er spennende, og i løpet av dette året bør vi ha blitt enige med Høyre, FrP og KrF om retning og de fleste virkemidlene. Venstre ønsker et system som likner på det i Sveits, der ruteplanleggingen ligger til grunn for de prioriteringene som gjøres på jernbanen, både for investeringer og drift. På den måten setter vi passasjeren i sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**