DIALOGMØTE MED ABID RAJA OM INTEGRERING. HVORDAN LYKKES?

Den profilerte samfunnsdebattanten, advokaten, diplomaten, forfatteren og stortingspolitikeren for Venstre, Abid Q. Raja kommer til Kvinesdal.
TORSDAG 11. SEPTEMBER, KVINESDAL KULTURHUS KL. 18:30-21:00. I den forbindelse har Kvinesdal Venstre og Grunnlovskomitèen i Kvinesdal gleden av å invitere innbyggerne i Lister til en spennende kveld.
Listerkommunene har de siste 10 årene blitt multinasjonale: Er denne utviklingen bra eller dårlig for kommunene?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Gratis inngang!

Abid

Foto: Venstre

Den profilerte samfunnsdebattanten, advokaten, diplomaten, forfatteren og stortingspolitikeren for Venstre, Abid Q. Raja kommer til Kvinesdal. I den forbindelse har Kvinesdal Venstre og Grunnlovskomitèen i Kvinesdal gleden av å invitere innbyggerne i Lister til en spennende kveld.
Abid Q. Raja sier at vi er nødt til å lykkes med integreringen om vi skal lykkes som nasjon. Integrering omhandler oss alle, og gjelder vår felles samtid og våre barns fremtid. Raja oppfordrer alle i Kvinesdal til å komme, til å enten delta i dialogen aktivt eller å bare stille delta og høre på. Jeg gleder meg til å treffe borgerne av Kvinesdal, sier stortingsrepresentant Abid Q. Raja.
Listerkommunene har de siste 10 årene blitt multinasjonale: Er denne utviklingen bra eller dårlig for kommunene?
Alle kommunene i Lister har sagt ja til Integrerings- og Mangfoldsdirektoratets anmodning om bosetting av flyktninger: Er vi forberedt?

Hvordan finner tilflytterne våre seg til rette her? Lykkes de med egen integrering og tilhørighet? Hva medfører innføringen av nye kulturer, religioner, kompetanse og verdier av utfordringer og muligheter? Greier vi å ta i bruk den kompetansen innvandringen medfører for å løfte næringslivet og skape vekst? Hvilken betydning har innvandringen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**