Til innhold
Foto: Sandra Egenes

På lag med framtida.

Kvinesdal Venstre

Vi satser på kunnskap, bærekraft og miljø.

 

 • Grønne levende lokalsamfunn

  Venstre vil verne om naturen i kommunen. Vi vil stramme inn arealpolitikken for å stoppe nedbygging av biologisk mangfold og klimagassutslipp.

  Vi vil også restaurere og erstatte natur som blir borte. Vi vil lage flere parker og grøntareal for folk å nyte.

  Venstre vil gi kommunen lov til å verne natur lokalt og beskytte friområdene fra utbygging.

  Vi vil ha en balansert utvikling som ikke ødelegger naturen, men gir folk frihet til å bruke den.

 • Venstre vil prioritere skolen slik at både lærere og elever får økt motivasjon.

  Kvinesdal Venstre vil ha en skole som motiverer elever og lærere. Vi vil gi mer tilpasset opplæring, slik at hver elev får oppfølging og mestring. Vi vil gi mer frihet i skolen, slik at elever kan påvirke sin egen skolehverdag.

 • En næringsvennlig og serviceinnstilt kommune

  Kvinesdal Venstre vil ha en serviceinnstilt kommune, som hjelper fram de som vil starte nye bedrifter og skape nye arbeidsplasser.

 • Vi vil kutte prisen på månedskort med 250 kroner.

  Kollektivtransport er bra for miljøet, folkehelsa og lommeboka. Men prisene har steget mer enn andre varer og tjenester de siste årene. Venstre vil gjøre kollektivtransport billigere og bedre for alle. Og vi vil gratis skoleskyss til alle barn opp til 4.klasse uavhengig av reiseavstanden til og fra skolen.

Nyhetssaker

Flere nyheter