IDAG: Kommunestyremøte

I dag er det kommunestyremøte i rådhuset i Sundet, kl. 1800. Blant sakene som skal behandles er avvikling av kommune- og fylkestingsvalget neste år. Se hele sakslisten her. NB! Husk at møtet er åpent for publikum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Knut Bakkehaug i Eidsvoll Venstre

Foto: Venstre

Knut Bakkehaug er Venstres representant i kommunestyret. Resten av kommunestyrets medlemmer finner du oversikt over her.

SAKSLISTE:

PS 14/53 (13/1163) Årsregnskap 2013 – finansiering av underskudd

PS 14/54 (13/1163) Særutskrift av Kontrollutvalgets sak 15/14 og 16/14 med revisjonens kommentarer

PS 14/55 (13/1163) Årsmelding 2013

PS 14/56 (14/1547) Etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager etter fastsettelse av årsregnskap 2013

PS 14/57 (10/3371) Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen – etterbruk av nedlagt jernbanegrunn til friluftsformål

PS 14/58 (08/2031) Fredning av hovedbygning, uthus og området rundt hovedbygningen på Jøndal østre, gbnr. 6/1 i Eidsvoll – Høring.

PS 14/59 (14/1979) Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Fastsetting av valgdag og delegering av myndighet til valgstyret

PS 14/60 () Interpellasjoner og spørsmål

RS 14/5 (14/284) Protokoll fra styremøtet i Rokus 03.06.14

Innkallelsen og sakspapirene kan du se her.

NB! Husk at møtet er åpent for publikum. Det TV-overføres ikke, da Ap, Høyre, FrP, KrF og EDB strøk de 100 000 kr som var avsatt til TV-overføring av møter i folkevalgte organer da budsjettet ble behandlet på nytt på nyåret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**