Nedleggelse av klinikken i Hov, statlig avvikling i omstillingskommune

I en kronikk i OA og GD tar Venstres stortingsrepresentant for Oppland, Ketil Kjenseth, et oppgjør med Sykehuset Innlandets (SI) nedsnakking av sykehustilbudet de siste 10 årene. Kjenseth(V) kaller øvelsen til SI “sykehusspagaten” der man beskriver et stadig forringet tilbudet for å dermed kunne kreve nyinvesteringer til et storsykehus utenfor Oppland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Klinikken-Hov

Foto: www.oa.no

Søndre Land er som kjent en offentlig støttet omstillingskommune gjennom tildeling av omstillingstatus og omstillingsmidler fra Oppland fylkeskommune allerede i 2011. Omstillingsprosjektet “Opptur” ble etablert etter at kommunen mistet mange arbeidsplasser pga. nedleggelsen av Hov Møbler.

Kommunen, som er en av landets største vertskommune, startet også i 2007 et nedtrappings- og omstillingsprosjekt knyttet til ansvarsreformen fra 1991-1995. Det er derfor en ekstra utfordring når Sykehuset Innlandet (SI) velger å avvikle en viktig statlig klinikk med lange tradisjoner i Søndre Land, mens kommunen er under omstilling med offentlige midler fra fylkeskommunen. -Dette skjer uten at SI eller noen andre statlige etater gir noe tilbake, uttaler gruppeleder og kommunestyrerepresentant for Venstre i Søndre Land, Hans I. Gamst.

Les hvordan Ketil Kjenseth omtaler Sykehuset Innlandets nedleggelse av “Statens klinikk for narkomane” i Hov i Søndre Land som del av SI øvelse i sykehusspagat!

Les kronikken her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**