Stemmer for svømmehall

Nes Venstre har programfestet svømmehall, og er svært skeptiske til den utsettelsen som H, FrP, SV og SP stemte for i formannskapsmøtet tirsdag. – En utsettelse nå, men tilhørende ny utredning av lokalisering og nyprosjektering vil koste mer enn usikkerheten knyttet til momskompensasjon, uttaler Nes Venstres Åse Birgitte Skjærli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Svømmekurs på Fjellhamar skole i Lørenskog

Foto: Lørenskog Venstre

I formannskapets møte tirsdag 9. september tok svømmehallsaken brått en ny vending. H, FrP, SV og Sp stemte for et utsettelsesforslag begrunnet med usikkerhet knyttet til momskompensasjonen. I samme vedtak ba de om en utredning av alternativ lokaliseirng.

Utsettelse er i realiteten et nei
– En utsettelse av svømmehallen nå, er i realiteten et nei til svømmehall, sier Nes Venstres Åse Birgitte Skjærli. Hun påpeker at usikkerheten knyttet til momskompensasjon er mindre enn usikkerheten knyttet til markedet. – På dette prosjektet kan vi få tilbud fra utbyggere på alt fra 140- 170 millioner, sier Skjærli, den endelige momskompensasjonen kan vi ikke vite før vi faktisk har fått inn tilbud og sett bygget ferdig med alle regninger betalt. En utsettelse nå betyr en omprosjektering av hallen, for ny teknisk forskrift TEK 2015 vil snart trå i kraft, med nye og strengere krav til energi og miljø. Dette betyr at selv om politikerne skulle bestemme seg for å bygge ved Neshallen likevel, må hallen igjennom en ny omprosjektering for å fylle nye tekniske krav. – Dette vil i seg selv antakeligvis koste mer enn usikkerheten knyttet til momskompensasjon, sier Skjærli.

Synnergier uavhengig av ombruk
Øystein Smidt, Nes Venstres representant i formannskapet talte varmt for svømmehallen på tirsdag. Han mener at Høyres argument om manglende synnergier ikke holder stikk. – Selv om vi ikke får gjenbrukt to små garderober (nr 7 og 8 red. anm), så betyr ikke det at en samlokalisering ikke gir synnergier. Brukere av Neshallen vil kunne benytte kafeteriaområdet, og foreldre med barn på trening i hallen vil kunne ta seg en svømmetur mens de venter. I tillegg ligger det allerede til rette for å frakte elever med buss, knyttet til bussing av videregående elever. En hall ved Neshallen vil også kunne tilby leietid til idrettslinjen på Nes vgs, sier Smidt.

Bekymret for svømmeopplæringen
Mens konstellasjonen av utsettelsespariter lar tiden gå, nærmer det seg rehabilitering og bygging i Vormsund. Vormsund ungdomsskole har bygdas eneste basseng, med unntak av et lite familiebasseng på Neskollen. Nes Venstre er bekymret for svømmeopplæringen i skolen, dersom en svømmehall ikke kommer raskt på plass, og allerhelst før svømmebassenget i Vormsund stenger. – Her fatter politiske partier vedtak som har ringvirkninger langt ut over det de virker å ha oversikt over, sier Skjærli.

Nes Venstre vil støtte rådmannens forslag om svømmehall ved Neshallen i kommunestyremøtet 16. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**