Fylkesråden er ikke på Skognsporet

Venstre har bedt fylkesråd for samferdsel, Tor Erik Jensen (H) om skriftlig å avklare hvilke planer fylkeskommunen har for å få utbedret planovergangen på Skogn. Fylkestingsrepresentant Marita Ramberg Røthe utfordret Jensen for å få fylkeskommunen til å avklare sin posisjon i forhold til finansiering av ny planovergang på Skogn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Marita Røthe

Foto: Øystein Mørkved

-Jeg hadde håpet at fylkesråden kunne vært mer tydelig i sitt svar for å få avklart denne uheldige situasjonen som har oppstått i forbindelse med Jernbaneverkets innsigelse på Skogn, sier Røthe. «Det er ikke satt av midler til undergang på Skogn i fylkesvegplanperioden 2014 — 2017. Fylkeskommunens kostnadsandel i utbyggstiltak må avklares i fylkesvegplanen, og mulighetsstudien vil gi et godt grunnlag for å vurdere tiltaket i neste planperiode» er fylkesråd Jensens svar på spørsmålet. — Skognutbyggingen er en stor og viktig sak, og alle offentlige etater må nå komme offensivt på banen slik at vi får på plass en forutsigbar prosess i forbindelse med fremtidige utbygginger på Skogn, sier Røthe.

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

—Dette er et svært nedslående svar for alle som ønsker å få på plass en mer trafikksikker planovergang på Skogn, sier Venstres gruppeleder i Levanger Karl M. Buchholdt. Han er svært overrasket over at samferdselspartiet Høyre bare vil vurdere å finansiere tiltaket i neste planperiode.

—Høyres fylkesråd svarer at han ser for seg en partnerskapsløsning mellom Jernbaneverket, fylkeskommunen og Levanger kommune, men dette går ikke uten at det følger med penger, sier Buchholdt, som mener at fylkeskommunen må være mer offensiv. — Bare tenk på all usikkerheten fylkesråden skaper blant næringsliv og innbyggere på Skogn, avslutter Karl M. Buchholdt i Levanger Venstre. Spørsmål og svar finner du på denne linken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**