Ren luft og miljø er viktig

MOVARS representantskap har bestemt at renovasjonsbilene fra neste år skal kjøre med biogass. Etter en anbudsprosess satt MOVAR igjen med tilbud på biogass og diesel, og biogass er 10% dyrere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Biogass er et drivstoff bestående av 97% Metan, som produseres ved at man råtner avløpsvann, organisk avfall eller husdyrgjødsel. Det er et rent biodrivstoff som ikke fortrenger matproduksjon, men i steden utnytter vårt avfall. Biogass produseres i dag blant annet i Fredrikstad og Romerike.

Søppel i Høllen

Foto: Sogne I Dag

Mens Norge har satset på elbil har svenskene i mange år satset på biogassbiler og har over 40 000 biogsskjøretøy på svenske veier. I Fredrikstad og Sarpsborg ble i fjor alle 105 busser byttet ut med biogassbusser. Biogass har null CO2-utslipp og svært begrenset utslipp av partikler og NOx.

Moss kommunes har overfor MOVAR bedt selskapet ta sin del av de vedtatte klima- og miljømålene i kommunen. Renovasjonskjøretøy er en viktig del av denne miljøpåvirkningen fordi utslippene skjer der hvor folk bor – rett utenfor hver enkelt bolig i hele regionen.

Dieseleksos har en rekke skadelige elementer i tillegg til partikler og NOx. WHO har oppgradert advarselen knyttet til dieseleksosens skadepotensial fra å være “mulig kreftfremkallende” til “svært kreftfremkallende”. Nye krav til dieselmotorer fjerner en del av skadelige svevestøvet og NOx som fremkaller luftveissykdommer, men ikke de kreftfremkallende stoffene.

søppeldunker for resirkulering

Foto: microsoft

Politikerne fra de fem kommunene i MOVAR-samarbeidet hadde derfor valget om å bedre miljø og helse for innbyggerne i regionen. Politikere valgte et drivstoff som skaper verdi og arbeidsplasser i Norge og Østfold. Kostnadsøkningen på 10% vil ikke utløse noen økning i renovasjonsavgiften, og nå unngikk vi at kostnaden for innbyggerne ble flyttet til helsebudsjettet.

Bystyret i Moss ønsker en satsning på fornybare drivstoff og miljø i MOVAR. Vi er fornøyd med at dette ble et felles prosjekt for regionen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**