Ordføreren fikk utsatt nytt reglementet

Til tross for full enighet i kommunestyret valgte Arbeiderpartiet og Høyre å utsette innføringen av åpen spørretime og replikker i kommunestyremøtene. Ordføreren tok til ordet for å utsette disse tverrpolitisk ønskede tiltakene til neste kommunestyreperiode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Et utvalg bestående av alle de politiske partienes gruppeledere la enstemmig frem en innstilling til nytt arbeidsreglement i sist kommunestyremøte. Et reglement som sårt trenger en oppdatering.

Venstre vant bl.a. frem med vårt ønske om å involvere og engasjere Sandes innbyggere ved å starte kommunestyremøtene med en åpen spørretime. Altså en anledning til å ta opp temaer til diskusjon med politikerne. Etter vår mening er det svært ønskelig med Innbyggerinvolvering på alle plan.

I tillegg klarte vi etter litt diskusjon å overbevise gruppelederne i de andre partiene til å åpne for replikker i kommunestyremøtene. Ja du leste riktig. Per i dag har vi ikke adgang til replikker med mindre ordføreren spesifikt åpner for dette. Dette gir svært vanskelig debatter. Innlegg og replikker rørt sammen gir til tider en svært vanskelig debatt både å fremføre og å følge med på.

Overraskelsen var stor da ordføreren kom med et tilleggsforslag om at reglementet først skulle tre i kraft fra neste kommunestyreperiode. Overraskelsen ble ikke mindre av at både gruppene til Høyre og Arbeiderpartiet stemte for dette forslaget. Det er svært beklagelig at endringene som er ønsket av samtlige partier skal settes på vent.
Sett i lys av de relativt nylige endringene i kommuneloven er vi ikke i tvil om at vedtaket er uklokt. Kommuneloven er endret slik at reglementet skal gjennomgås innen 31. desember det året nytt kommunestyre velges. Dermed har vi vedtatt et reglement med svært kort levetid, fra september til desember 2015.

Det kan også nevnes at selv om ordføreren sjelden eller aldri åpner for replikker i kommunestyremøtene, kommer han rett som det er med egne replikker. Det kan altså virke som at ordføreren innser nytten av replikker men at dette kun skal være et ordførerprivilegium. Vel å merke i denne perioden.

Karl Einar Haslestad'

Foto: Sande kommune

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**