Liberalt blikk på bystyremøtet i september 2014

Da var politiker ferien over og mange spennende Bodø-saker var oppe til behandling på høstens første bystyremøte. Venstre er særlig fornøyd med at man fikk flertall for å imøtekomme IMDI og si ja til å bosette 90 flyknininger hvert år i perioden 2014-2017. En seier for kulturlandskapet var det at hele bystyret gikk mot planene for vindmøller på Helligvær.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Det var ei fyldig saksliste som skulle behandles, særlig siden flere saker var utsatt fra juni møtet. Det kom aldri en blogg fra meg etter juni møtet. Mest fordi at det ikke var så mye å blogge om da dette møtet ble preget av dårlig møteledelse, mye politisk rot og lite gjennomslag for Venstres politikk. Korte kommentarer om juni møtet er at perspektivmeldingen og tertialrapportene viser at Bodø kommune har store økonomiske utfordringer fortsatt og det ikke finnes noen «quick fix» løsninger. Men vi er trolig på rett vei med Framtiden Våres II prosjektet, men ting tar tid Ellers ble arealplanen for de neste fireårene vedtatt og reguleringsplanen for City Nord vedtatt. Begge i strid med Venstres stemme og visjoner for byen vår. Heldigvis støttet Arbeiderpartiet, SV og Rødt oss i arealplanen slik at man fikk begrenset de største ønskene om nedbyggingen av Bodømarka som Høyre, Frp, SP og Krf ønsket, men forutenom det var det få lyspunkter i arealplanen om våre friluftsområder og akvaområder.

Fjell skole

Foto: Stine Bjørndal Osnes

Septembermøtet var det flere seire å høste for en liberaler. Særlig stolt er undertegnede at man er en inkluderende og mangfoldig kommune og sier ja til IMDI om å bosette 90 flykninger + familiegjenforening allerede fra 2014. Glad er vi også for Bodø kommune samlet er mot vindmølle planene på Helligvær (og i etterkant kom gladnyheten om at også NVE sier nei). Bystyret prioriterer å få ferdig havnepromenaden til byjubileet i 2016, dette blir et kjempeløft for byen våres og er en gammel Venstre visjon. Arbeidet med å bekjempe uønsket deltid intensiveres, og nå med nytt utvidet mandat og handlingsrom har man kanskje en større mulighet for å lykkes med dette arbeidet. Oppmykning av eiendomsskatten med fritak for de som har bygg med historisk verdi og bruker midler for å ivaretar disse ble vedtatt. En god liberal løsning, og Venstre jobber nå for at bygg med utvidet miljøfokus også skal kunne få redusert eiendomsskatt – en del av Venstres grønne skattepolitikk. For siste gang forhåpentlig var det igjen debatt om OPS eller kommunal utbygging av Tverlandet Skole – nå skal spadene i jorden og nytt skolebygg bygges. Til sist nevnes at Venstre og Rødt gikk mot samarbeidsavtalen for O6. Grunnen for dette er at man ikke ser behovet for å formalisere dette organet på nåværende tidspunkt før nye LU (landsdelsutvalget Nord) er etablert.

Terje Cruickshank
gr.leder Bodø Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**