Bedre infrastruktur, mer utvikling, klimanøytralitet og kommunesammenslåing på sikt

I dag ble økonomi- og handlingsplanen for 2015-2018 behandlet i formannskapet. De borgerlige partiene og Terje Rønning (V) var klare med sine gode forslag – og fikk vedtatt mange av punktene sine. Planen behandles i kommunestyret på torsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Lillehammer

Foto: Bjørg S. Lien

Den borgerlige opposisjonen i Lillehammer vil ha større fart på utvikling og færre sjefer i toppetasjen.
– Administrasjonen er topptung, sier Lillehammer Venstres gruppeleder og medlem i formannskapet, Terje Rønning. – To rådmenn og fem kommunalsjefer er for mange stillinger i den øverste ledelsen.

Kommunesammenslåing står også høyt oppe på ønskelista til Venstre og de andre borgerlige. De fire opposisjonspartiene, Venstre, Høyre, Frp og Krf, ser nordover når de sonderer en ny kommunestruktur. De foreslo i dag at ordføreren skulle pålegges å ta kontakt med Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Gausdal, Øyer og Ringsaker for å se på mulighetene for et felles prosjekt.
– Vi samarbeider mye med Gausdal og Øyer allerede, sier Terje Rønning. – Vi trenger ikke å gjøre alt selv, når vi har gode naboer som gjør det samme. Dette baner vei for én kommune.

Infrastruktur skal også utvikles mer offensivt. I løpet av neste år må Lillehammer ha klart å legge fram alternativer for tosporsjernbane og firefelts-E6 gjennom byen, og foreta endelig trasévalg seinest i løpet av 2017, mente Terje Rønning og hans tre samarbeidspartnere. — Nasjonal Transportplan følger ikke opp kommunens ønsker og ambisjoner. Det må derfor arbeides på ulike måter og i ulike fora for bedre planarbeid og raskere utbygging.

Lillehammer bør også ha som mål om å bli Norges første nullutslippsby.
– Å få til en klimanøytral by er et svært viktig mål for Venstre, sier Terje Rønning. Derfor skal det satses blant annet på elbiler. Det skal legges til rette for at 20% av person- og varebiltrafikken i Lillehammer skal være elektrisk innen 2020 og kommunens egne biler skal byttes ut med nullutslipsbiler ved utfasing, stod det i forslaget fra de borgerlige. Dette gikk gjennom i formannskapet og går mest sannsynligvis da gjennom i kommunestyret også.

Terje Rønning er også fornøyd med at Venstre har fått gjennomslag for å se på skolestrukturen i kommunen.
– Dette har vi ønsket siden forrige valgkamp. Nå følger endelig de andre partiene etter.

 Terje Rønning og en vakker liten elbil

Terje Rønning og en vakker liten elbil

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**