Seier nei til vesentleg prisauke på kollektivreiser i Hordaland

Posisjonspartia Høgre, Framstegspartiet og Venstre er opptekne av å leggje til rette for at så mange som mogeleg vel kollektive transportløysningar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Posisjonspartia Høgre, Framstegspartiet og Venstre er opptekne av å leggje til rette for at så mange som mogeleg vel kollektive transportløysningar.

På bakgrunn av opplysningane om kostnadsauke/inntekstbortfall innanfor produkt og – takststruktur, ynskjer posisjonspartia at dei reisande ikkje skal ta belastninga med ein så betydeleg prisauke.
Innføring av ny sonestruktur kjem opp til behandling i løpet 2015. I mellomtida justerast takstane i henhold til kostnadsauke/inntektsbortfall tilsvarande ein minstetakst på inntil kr 35 og ein forhaldsmessig justering av andre prisar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**