Kommentar: Vi må tørre å tenke nytt i narkotikapolitikken

— Det er på høy tid å tenke annerledes i narkotikapolitikken. Samfunnet må tenke behandling istedenfor straff, skriver Venstres Kjartan Alexander Lunde i denne ukas kommentar i RA.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Heroin, rus, sprøyte, narkotika

Foto: sxc.hu

 Leder i Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde.

Leder i Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde.
Foto: Mari Halvorsen

Omtrent 250 mennesker i Norge dør av overdoser hvert år. Det er familier som mister brødre, søstre, døtre og sønner. Alle disse menneskelivene blir del av en fryktelig statistikk. Norge har det nest høyeste antall overdosedødsfall per innbygger i Europa. Vi kan ikke fortsette å la folk dø.

Dessverre er det blitt slik i Norge at mange går til grunne med dagens konservative og moraliserende narkotikapolitikk. Venstre vil at vi skal slutte å straffe avhengighet. Vi må heller behandle disse menneskene som syke og gi dem et tilbud om behandling. Det er skammelig at vi har dødsfall når vi samtidig vet at vi kunne gjort noe med dette.

Innsatsen mot overdoser og syke narkomane har de siste årene vært oppsiktsvekkende svak. Utgangspunktet for politikken vår må være at menneskeliv skal og kan reddes. Da må vi være villige til å bruke penger også i rusomsorgen. Vi trenger en faglig sterk politikk på forebygging, behandling, skadereduksjon og ettervern.

Les også: Vil gi narkomane behandlingsgaranti

Venstre vil innføre en garanti om behandlingstilbud innen 24 timer etter akuttavrusning. Innen et døgn må ruspasientene enten få time til poliklinisk behandling eller en langtidsplass som kan hjelpe dem ut av misbruket. Rask og konkret oppfølging forebygger tilbakefall og nye overdoser.

Stoltenbergutvalget sin rapport om narkotika, foreslo at Norge burde avkriminalisere besittelse av narkotika og foreskrive heroin på resept. Så ble rapporten lagt bort i en skuff og glemt. Dersom målet er å redusere skadene, hvorfor har tiltak som kan redusere helserisikoen, kriminaliteten og prostitusjonen blitt avfeid?

Dagens politikk gjør at ofrene for narkotikaavhengighet blir kriminalisert og fengslet. Kronargumentet for status quo er alltid signaleffekten. Men hvis man kunne skremme noen fra en avhengighet på denne måten så hadde det ikke vært noen rusavhengige i Norge. Hva får politikere til å tro at straff og utstøtelse er løsning på sykdom og skader relatert til rusavhengighet?

Vi burde få full avkriminalisering, slik som man har prøvd i Portugal og Tsjekkia, også i Norge. Avkriminalisering av narkotika på samme måte som det er gjort i Portugal, ville fristilt norsk politi til å jobbe med farligere kriminelle. Det ville gjort forebyggende programmer mer attraktive for brukerne. Det ville redusert forekomsten av hepatitt og HIV. Og det kunne forebygget at de som bare bruker en gang i blant blir rusavhengige.

I 2001 tok de kraftige grep i Portugal. De avkriminaliserte bruk og besittelse av narkotika. Samtidig brukte de ressursene på å styrke behandlingsapparatet kraftig. Dette har hatt en enorm positiv effekt på mange områder, men spesielt på overdosedødsfallene. I Portugal med over 10 millioner innbyggere omkom 13 mennesker som følge av overdoser i 2012. I Norge var tallet 246. Det forteller en god del.

Venstre vil avkriminalisere besittelse og bruk av narkotika. Det er på høy tid å tenke annerledes i rusproblematikken. Samfunnet må tenke behandling istedenfor straff.

Les også: Venstre vil få vekk overdosedødsfallene

Danmark ble i 2010 det åttende landet som tilbyr heroin som medisin. Og i Danmark er heroinassistert rehabilitering vedtatt som et permanent tiltak. Et knapt år etter at de startet var resultatene allerede tydelige. Brukerne klarer fint å møte opp som forventet, og flertallet benytter seg i tillegg av klinikkenes øvrige funksjoner. Brukerne får endelig behandling for KOLS-lunger, blodpropp, hepatitt, magesår og de får bedret sin ernæring. De får også hjelp for ADHD-problematikk, posttraumatisk stressyndrom og andre psykiske lidelser.

Heroinassistert behandling skal bare være for personer som har mange år med mislykkede behandlingsforsøk bak seg. Det er her det virker som det store misforståelsen ligger: Alternativet til disse menneskene er ikke virkningsfull behandling, men eget bruk av illegal heroin — helt uten kontroll og oppfølging fra helsevesenets side.

I heroinassistert behandling vil sjansen for overdose bli minimert. Siden pasientene kommer i jevnlig kontakt med helsevesenet får de også bedre generell helse, noe som igjen gjør selve avhengigheten mindre prekær. Dessuten slipper de å ty til tigging, kriminalitet eller prostitusjon for å skaffe penger til neste skudd. De unngår denne besettelsen, og kan isteden bruke dagene slik de selv vil. Dette er veldig viktig for deres livskvalitet. Behandlingsformen bidrar til verdighet. I tillegg vil innføring av heroinassistert behandling ha stor symbolverdi. Bare debatten sender et signal om at vi er på vei mot en mer rasjonell og forståelsesfull rusomsorg, altså en helomvending bort fra dagens moralistiske og repressive politikk.

Resultatene fra Danmark, Spania, Tyskland, Sveits, Belgia, Nederland, England og Canada er veldig gode og viser blant annet:
• Færre overdoser og dødsfall.
• Mindre nyrekruttering.
• Bedre generell helse.
• Mindre kriminalitet og prostitusjon.
• Bedre hverdag med frihet og virkelig verdighet.
Spesielt overdosepunktet burde være enormt viktig for Norge.

Mange må leve med en uverdig og utholdelig livssituasjon, med mindre de mister livet. Dette er et av våre største samfunnsproblem. I tillegg til færre overdoser vil heroinassistert behandling føre til mindre organisert kriminalitet. Markedsgrunnlaget blant de tyngste heroinavhengige vil forsvinne. I tiåret etter at heroinassistert behandling ble innført i Zürich medførte dette at nyrekrutteringen til heroinmiljøet sank med 82 prosent.

Vi må høre på erfaringene fra utlandet. Erfaringene fra utlandet er entydige: Avkriminalisering av besittelse av narkotika og heroinassistert behandling har bidratt til at mange mennesker har reddet livet. Manger har fått bedre helse, jobb og gode muligheter for selvrealisering. Mange har også blitt helt rusfrie. I tillegg har narkotikarelatert kriminalitet blitt kraftig redusert.

Venstre tør å tenke nytt i narkotikapolitikken. Jeg er stolt over at Venstre tør å gå foran på dette viktige området. Vi kan ikke vente på at flere dør før vi ser etter alternativer.

Les innlegget i RA

Behandling, ikke straff, stavanger, narkotika, rus, overdose
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**