Ny kunstgressbane på Tørteberg!

Dette er en av flere gladnyheter i forbindelse med Busjett 2015 som ble lagt fram idag 24.9.14! Til stor glede for breddeidretten i vår bydel! God jobb fra idrettsbyråden!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Idretten får ny kunstgressbane på Tørteberg

Byrådets Oslo-budsjett for 2015 setter av midler til ny kunstgressbane på Tørteberg (“Frigg-feltet”). Dette er svært gledelig av H/V-byrådet sier Frogner Venstre og berømmer idrettsbyråd Guri Melby (V) som finner midler til å prioritere tiltak for folkehelse og trivsel i vår bydel.

Frigg, som benytter seg av treningsbanene i området, vil med dette kunne tilby større banekapasitet og flere lag kan få trene mer. Skolene i bydel Frogner og nabobydelen, St. Hanshaugen, er fulle av fotballivrige jenter og gutter, og det er en utfordring å skaffe treningsrom i byen. Frogner Venstre er fornøyd med at baneanlegget på Tørteberg, som har ligget ferdig ferdigprosjektert i flere år, ser ut til å endelig bli realisert. Det har vært problemer med overvann og dermed større utgifter til drenering, som har skapt noe større kostnadsanslag.

Frigg har lenge hatt en betydelig underkapasitet på baner i forhold til behov. Det dreier seg om 50 % dekning av behov. Frogner Venstre er glade for at H/V-byrådet anerkjenner klubbens innsats for spillerutvikling innenfor en ramme av sosial og fysisk fostring for barn og unge i bydelen ved å prioritere anleggssituasjonen i vår bydel.

Det er få baner i bydel Frogner, spesielt i de innerste delene av bydelen er det ingen banetilbud. Frogner Venstre håper at byrådet senere også kan finne løsninger for flere baner i de innerste delene av bydele, men er i dag glade på vegne av mange barn og unge som vil få et bedre tilbud.

Kontaktpersoner:

Idrettspolitisk talsperson Frogner Venstre: Tore Wilken Nitter Walaker, tel 93 42 22 42
Baneanleggsansvarlig i styret i Frigg Oslo FK: Tor Audun Sørensen, tel. 94 00 39 32

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**