Nominasjoner til valget på Bydelsutvalg 2015

Vi er i gang med listestillingsprosessen før valget i 2015. Meld deg til nominasjonskomiteen hvis du vil stå på liste for Ullern Venstre!


I høst skal nominasjonskomiteen i Ullern Venstre utarbeide forslag til Venstres liste ved valget til Ullern bydelsutvalg i 2015. Valgkomiteens forslag blir grunnlaget for den endelige nominasjonen som vil skje på Ullern Venstres årsmøte i begynnelsen av januar 2015.

Medlemmene i nominasjonskomiteen, Anders Baalsrud (leder), Kristin Grøndalen Langaker og Michael Angstreich, vil gjerne ha forslag til nominasjoner. Send forslag i e-post til Anders, eller ta kontakt med ham på telefon 22508780 eller telefon/SMS 900 62 614 innen fredag 31. oktober. Det er selvfølgelig lov til å foreslå seg selv! Valgkomiteen kommer til å ta kontakt med alle som har meldt seg (eller er blitt meldt av andre) før listeforslaget gjøres ferdig.

Vi trenger 21 navn til lista — det er 15 representanter i Ullern bydelsutvalg, og vi plusser på 6 for å ha noen i reserve. Vi tror selvfølgelig ikke at Venstre vil få alle representantene i bydelsutvalget — vi må gjøre et svært godt valg for å øke representasjonen vår i BU fra 2 til 3 — men for at vi skal gjøre et godt valg er det viktig med engasjerte venstremennesker i alle ledd. Selv om du ikke selv har ambisjoner om å komme inn og gjøre det viktige politiske arbeidet i bydelsutvalg og komiteer kan du ved å stå på en plass lenger ned på lista markere offentlig at du mener Venstres verdier og saker er viktige.

I tillegg kan du signalisere at du er villig til å påta deg verv i lokalsamfunnet. Det er ikke bare plassene i bydelsutvalget som skal fylles (der har vi nå to representanter, nestleder i BU Liv H. Wiborg og Bent Erik Bakken – med vararepresentantene Bente-Marie Nørgård, Bernhard Rudjord, Odd Einar Dørum og Kristin Grøndalen Langaker). I tillegg utnevner BU medlemmer til faste komiteer: Ullern helse- og sosialkomite (Liv H. Wiborg – vara Kristin Grøndalen Langaker og Bernhard Rudjord), Ullern byutviklings- og samferdselskomite (Bente-Marie Nørgård – vara Berit Kvæven og Margrethe Geelmuyden), Ullern kultur- og oppvekstkomite (Bent Erik Bakken – vara Ingeborg Hungnes og Tor Andreas Torhaug), og Ullern eldreråd (Bibi Plahte Vance). Også den viktige ombudsfunksjonen til tilsynsutvalgene for sykehjemmene og hjemmetjenesten er politisk utnevnt. Bent Erik Bakken leder i dag tilsynsutvalget for Silurveien sykehjem, Kajalund sykehjem og Casinetto dagsenter (vara: Kristin Langaker og Bibi Plahte Vance), og Liv Wiborg leder tilsynsutvalget for Smestadhjemmet, Madserud sykehjem og Øvre Skogvei bolig. Endelig er også noen medlemmer i driftsstyrene ved skolene i bydelen er politisk utnevnt. Venstre har i dag medlemmer i driftsstyrene på Lysejordet (Bente Marie Nørgård), Bestum og Smestad (Liv H. Wiborg), og Sollerudstranda (Ingeborg Hungnes).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**