Nei til utbygging av Kvithei

Venstre ville som eneste parti fjerne utbygging av Kvithei fra kommuneplanen som ble vedtatt denne uken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I samfunnsdelen av kommuneplanen var det mange vilkår for boligbygging som en utbygging i Kvithei ikke ville oppfylle.

Venstre har tidligere pekt på behovet for å bevare biologisk mangfold, men samfunnsdelen av kommuneplanen trakk også frem faktorer som tilgang til infrastruktur og gode kollektivtilbud som de vikitigste prinsippene som skal legges til grunn for boligutbygging i Sola.

På bakgrunn av disse føringene, foreslo Venstres Anja Berggård Endresen derfor å fjerne avsnittet om å bygge ut i Kvithei fra kommunedelplanen.

Anja Berggård Endresen

Foto: Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**