Venstre i Nord-Norge sier nei til OL i Oslo 2022

Fylkeslagene i nord er enige om en felles uttalelse. Venstre i Nord-Norge sier: Nei til OL i 2022 i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


– Vi har ingen motforestillinger mot at Oslo får nye idrettsanlegg og bydelsutvikling. Det trengs der som i andre byer og tettsteder over hele landet. Men det kan man gjøre på andre og mer hensiktsmessige måter enn gjennom et OL-arrangement, som både fordyrer investeringene og hvor IOC dikterer premissene.

– Vi kan heller ikke se hvordan norske politikere, inkludert Venstres stortingsgruppe, skal kunne forsvare kutt og reduksjoner i fremtidige budsjetter. Alle vet at det vil bli brukt svært mange milliarder, med særdeles mange usikkerhetsmomenter på kostnadssiden. Ingen kan i dag si at de vet hva arrangementet vil komme til å koste. Vi har respekt for at folk oppfatter dette som feil bruk av offentlige midler.

– Vårt standpunkt har ikke noen kobling mot avvisningen av Tromsø-OL, et OL som vi av de samme grunner som nå, ikke var involvert i. Dette er begrunnet ut i fra de verdier IOC over tid har vist. Organisasjonen er hverken spesielt demokratisk eller transparent. Om IOC reformeres, kan man kanskje komme tilbake med en diskusjon om noen år. Men slik situasjonen er per dags dato, ser vi ikke at Norge er tjent med å bidra til en styrking av IOC.

– Vi er for idrettsglede, entusiasme og god dugnadsånd, og vi er avhengig av gode idrettsanlegg og gode rammevilkår for idretten. Svært mange idrettslag har satt seg i stor gjeld ved å bygge idrettsanlegg over hele Norge og har store kostnader i påvente av å motta spillemidler staten er forpliktet til å gi. Før vi arrangerer et nytt OL, må staten ha betalt ut sine forpliktelser om spillemidler til idretts-Norge.

Terje Soløy
Fylkesleder Finnmark Venstre

Irene Dahl
Fylkesleder Troms Venstre

Anja Johansen
Fylkesleder Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**