Venstre vil ha høykvalitets sykkelparkeringsanlegg på Sola flyplass

Venstre tok til orde for at man skulle etablere et høykvalitets sykkelparkeringsanlegg ved flyplassen da kommuneplanutvalget gjennomgikk kommuneplanen idag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Ukurante arbeidstider, gjør for mange at kollektivtilbudet ikke kan benyttes når de skal til eller fra arbeidet i tilknytning til flyplassen. For mange blir da bilen den eneste løsningen.
I arbeidet med elsykkelordningen til Forus næringspark, ble det imidlertid pekt på at flyplassen regnes som å være innen elsykkelavstand fra blant annet Forus og Solaområdet.

For å motivere flere til å ta pedalene fatt, ville Venstre etablere et sykkelparkeringsanlegg som ivaretok de økte sikkerhetsbehov mange gjerne har når man skal sette fra seg dyre elsykler. Dessverre ville flertallet ikke gå med på denne ordningen, og vi sitter igjen med et flertall som fremdles anser bil som eneste mulige fremkomstmiddel til flyplassen.

Venstres representant i kommuneplanutvalget, Anja Berggård Endresen, er skuffet over at forslaget ikke fikk flertall. “Man har her sagt nei til gode miljøløsninger som både ivaretar et fleksibelt tilkomstsystem til flyplassen og som er bra i et folkehelseperspektiv”, uttaler hun.

Sykkel

Foto: Sola Venstre

Les mer om saken i Rogalands Avis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**