Venstresmøte på skolen i Landåsbygda

Torsdag, 9. oktober innleder Terje Brenner om Søndre Land Venstres lokalpolitiske saker og framtidige satsingsområder i kommunen. -Jeg synes det er viktig å få litt diskusjon rundt politiske prioriteringer i kommunen vår, sier kommunestyrepresentant Brenner(V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Venstre Logo Hamarøy Framtid Pike Optimist Sjarm Jente

Foto: ukjent

Dette blir en mulighet for Landåsbygdinger å debattere politiske satsingsområder for neste kommunestyreperiode. Søndre Land Venstre arbeider med programarbeidet og ønsker diskusjon om viktige saker for Venstre og for grendene i Søndre Land. Møte arrangeres på Land Motessoriskole, 9. oktober kl. 19.30.

Utvikling av skole og barnehage, samt utvikling av nye arbeidsplasser og næringsliv er noen av temaene som vil bli tatt opp. Grendeutvikling er en rød tråd for Venstre, og en måte å legge forholdene til rette for vekst i grendene er at det for eks. finnes boliger og attraktive boligtomter for innflyttere, uttaler Brenner(V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**