Hva skjer med utslippene?

Den siste tiden har Naturvernforbundet i Verdal hatt flere innlegg i Verdalingen om NorFraKalk sine utslipp ved brentkalkfabrikken på Ørin. Deres bekymring for fortsatt utslipp av dioksiner, CO2 og kvikksølv ved bedriftens bruk av spillolje, er noe vi i Verdal Venstre så absolutt deler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Verdal kommune er en stor næringslivskommune og vertskommune for Franzefoss Minerals og NorFraKalk. Som vertskommune påligger det et ansvar å sørge for at miljøet blir ivaretatt for kommunens innbyggere og deres etterkommere på en ansvarsfull måte. Hva gjør Verdal kommune for å følge opp de pålegg bedriften ble gitt av Klif (Miljødirektoratet) i sin tid? Det er blant annet satt som et nasjonalt mål fra Miljøverndepartementet at utslipp av kvikksølv skal stanses innen 2020. Lokalt er dette et ansvar kommunen må følge opp all den tid bedriften bruker spillolje i sin produksjon av brentkalk og som medfører økt utslipp av bl.a. kvikksølv enn ved valg av annet brennstoff.

Utslippskravene til bedriften ble gitt for 7 år siden. Kravet var blant annet at bedriften skulle benytte seg av best tilgjengelig teknologi (BAT). Teknologien har utviklet seg siden 2007 og fokus på luftforurensing er fortsatt høyaktuelt. Venstre mener at Verdal kommune har et ansvar for å bidra til å redusere utslippene i vår kommune og vi mener derfor at kommunen bør ta et initiativ for å få vurdert på nytt vilkårene for utslipp fra NorFraKalk sett i lys av nasjonale mål for utslipp av bl.a. kvikksølv og CO2.

Denne saken handler for vår del fortsatt ikke om for eller i mot NorFraKalk, den handler om hva som tjener våre innbyggere best på lang sikt. Luften de puster inn og hva som skjer i deres nærmiljø når det gjelder forurensing. Dette handler også om vårt ansvar for våre nasjonale miljø og klima forpliktelser.

Verdal Venstre kommer til å følge opp hva kommunen gjør for å følge opp bedriften når det gjelder utslipp og hvilke krav de etterlever til en enhver tid.

Styret i Verdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**