Temamøte om kommunereformen

Onsdag 22. oktober arrangerer Sør-Trøndelag Venstre temamøte om kommunereformen. Vi får besøk av Alf-Petter Tenfjord, direktør for Kommunal- og samordningsstaben hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, som skal snakke om “Kommunereformen har starta – hvorfor og hvordan”. Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Kommunereformen står foran oss, enten vi liker det eller ikke. Spørsmålet kommer til å spille en viktig rolle i neste valgperiode. Derfor ønsker vi å sette søkelys på reformarbeidet i forbindelse med det pågående programarbeidet ved å arrangere et temamøte.

Vi har vært så heldige å få Alf-Petter Tenfjord, direktør for Kommunal- og samordningsstaben hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, til å komme for å snakke om “Kommunereformen har starta – hvorfor og hvordan”.

Møtet finner sted onsdag 22. oktober kl. 19-21, på Rådhuset i Trondheim (Storsalen).

Møtet er åpent for alle interesserte. Velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**