IDAG: MØTE I UTVALG FOR NÆRING, PLAN OG MILJØ

Møtet holdes i kommunestyresalen på rådhuset i Sundet fra kl. 1800. Det er befaring fra kl. 1400. Vannbehandlingsanlegget på Tisjøen og renseanlegget i Bårlidalen er stedene som skal befares. Se hele sakslisten her. NB! Husk at møtet er åpent for publikum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Oversikt over medlemmene i utvalget finner du her.

PROGRAM FOR BEFARING:

Ca. kl.14.15 Orientering om fellesprosjektet på gamle Minnekroa.
Ca. kl.16.00 Omvisning på vannbehandlingsanlegget på Tisjøen.
Ca. kl. 17.00 Omvisning på renseanlegget i Bårlidalen.

FORSLAG TIL SAKSLISTE:

DS 14/118 (14/2566) Gbnr. 92/650 – Dal – Vedtak: – Oppføring av garasje – Godkjent

DS 14/120 (14/2476) Gbnr. 15/38 – Eidsvoll Vedtak: Søknad om tillatelse til oppsetting av fritidsbolig etter brann – Godkjent

DS 14/121 (12/664) Gbnr. 9/5 – Eidsvoll -Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av enebolig samt garasje – Godkjent

DS 14/122 (14/1975) Gbnr. 9/70 – Eidsvoll – Vedtak: Oppføriing av enebolig og garasje – Godkjent

DS 14/123 (14/2552) Gbnr. 34/3 -Eidsvoll – Vedtak: Riving av gammelt tilbygg til bolig, riving av eksisterende garasje, oppføring av nytt tilbygg, ny garasje og ny terrasse – Godkjent

DS 14/124 (14/2470) Gbnr. 92/270 -Dal – Vedtak:Oppføring av garasje- Godkjent

DS 14/125 (14/1998) Gbnr. 96/32 snr. Råholt – Vedtak: Søknad om tillatelse til oppsetting av garasje – Godkjent

DS 14/126 (14/1990) Gbnr. 15/123 – Eidsvoll Vedtak:rsrett – Oppføring av nytt inngangsparti – Godkjent

DS 14/127 (14/2437) Gbnr. 93/12 -Dal – Bjørnsrudskogen 42C Hus 2- Vedtak: Godkjenning av tiltak for oppføring av enebolig – Godkjent

DS 14/128 (14/2468) Gbnr. 129/10 -Eidsvoll verk- Vedtak: Godkjenning av tiltak for oppføring av 6 frittstående garasjer – Godkjent

DS 14/129 (14/2155) Gbnr. 67/2 – Eidsvoll -Vedtak: Oppføring av garasje/uthus – Godkjent

DS 14/130 (14/1779) Gbnr. 94/541 – Råholt -Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av terrasse, utendørs svømmebasseng samt bassenghus – Godkjent

DS 14/131 (14/1104) Gbnr. 129/148 -Råholt – Vedtak: Søknad om rammetillatelse vedr. oppføring av 24 leiligheter fordelt på 4 bygg med carporter – Godkjent m/vilkår

DS 14/132 (14/2279) Gbnr. 237/34 -Feiring – Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av enebolig – Godkjent

DS 14/133 (14/2209) Gbnr. 92/101 – Dal -Vedtak:- Riving av bolig og uthus – Godkjent

DS 14/134 (14/2261) Gbnr. 92/579 -Råholt – Vedtak: – Oppsetting av garasje – Godkjent

DS 14/135 (14/2353) Gbnr. 152/300 – Eidsvoll -Vedtak: Oppføring av enebolig – Godkjent

DS 14/136 (14/313) Gbnr. 129/146 – Eidsvoll verk – Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av enebolig og garasje – Godkjent.

DS 14/137 (14/2061) Gbnr. 58/9 -Eidsvoll- Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av garasje – Godkjent

DS 14/138 (14/1994) Gbnr. 338/2 – Vedtak: Ett-trinns søknadsbehandling – Bygging av gang-/sykkelveg – Godkjent

DS 14/139 (14/2395) Gbnr. 17/75 – Eidsvoll – Vedtak: Søknad om tillatelse til riving av eksisterende garasje og oppføring av ny garasje – Godkjent

DS 14/140 (14/880) Gbnr. 147/68 og 147/13 – Eidsvoll – Vedtak: Godkjenning av tiltak for oppføring av tomannsbolig og opparbeidelse av felles utelekeareal – Godkjent

DS 14/141 (12/3864) Gbnr. 129/10 – Hus 4 -Råholt – Søknad om rammetillatelse og igangsettingstillatelse – Oppføring av boligbygg – Godkjent

DS 14/142 (14/2104) Gbnr. 125/40 – Eidsvoll verk -Vedtak: Riving av overbygd terasse samt oppføring av tilbygg og ny terasse på eksisterende bolig – Godkjent

DS 14/143 (14/2013) Gbnr. 152/297 -Eidsvoll – Vedtak. Søknad om tillatelse til oppføring av enebolig -Godkjent

DS 14/144 (14/1982) Gbnr. 26/1 -Eidsvoll – Vedtak: Søknad om tillatelse bygging av tilbygg til driftsbygning – Godkjent

DS 14/145 (14/2598) Gbnr. 92/838 – Dal – Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av dobbelgarasje – Godkjent

DS 14/146 (14/2327) Gbnr. 89/49 – Dal -Vedtak: – Oppsetting av garasje Godkjent

DS 14/147 (14/2410) Gbnr. 152/164 – Eidsvoll – Vedtak: Oppføring av garasje – Godkjent

DS 14/148 (14/1882) Gbnr. 203/36 -MInnesund – Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av ny bolig og ny garasje, Riving av eksisterende bolig og garasje. Dispensasjon. – Godkjent

DS 14/149 (14/2564) Gbnr. 18/19 – Eidsvoll -Vedtak: Oppføring av garasjetilbygg til eksisterende uthus – Godkjent

DS 14/150 (14/2201) Gbnr. 96/550 – Råholt-VEDTAK: Oppføring av garasje – Dispensasjon fra krav om branncellebegrensende bygningsde – Godkjent

DS 14/151 (14/2435) Gbnr. 93/12 -Dal – Bjørnsrudskogen 42A Hus 3 – Vedtak: Godkjenning av tiltak for oppføring av enebolig – Godkjent

DS 14/152 (14/2436) Gbnr. 93/12 -Dal – Bjørnsrudskogen 42B Hus 1 – Vedtak: Godkjenning av tiltak for oppføring av enebolig – Godkjent

DS 14/153 (14/517) Gbnr. 15/189 -Eidsvoll – Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av tomannsbolig med carport og bod – Godkjent

DS 14/154 (14/2354) Gbnr. 67/42 – Eidsvoll – Vedtak: Søknad om tillatelse til oppsetting/oppføring av garasje – Godkjent

DS 14/155 (14/2215) Gbnr. 96/445 – Råholt -Vedtak: Søknad om tillatelse til oppføring av fjernvarmeanlegg – Godkjent m/vilkår

DS 14/156 (14/2485) Gbnr. 92/838 -Dal -Vedtak: Ett-trinns søknadsbehandling ifm. oppføring av enebolig – Godkjent

DS 14/157 (14/2351) Gbnr. 152/299 – Eidsvoll -Vedtak: Oppføring av enebolig – Godkjent

DS 14/158 (14/2350) Gbnr. 152/298 – Eidsvoll – Vedtak: Oppføring av enebolig – Godkjent

DS 14/159 (14/2832) Gbnr. 35/47 – Dal -Vedtak: Søknad om tillatelse til riving av eksisterende uthus samt oppføring av nytt uthus – Godkjent

PS 14/61 (13/2754) Forslag til Detaljreguleringsplan Finstadvegen – gbnr. 76/36,48 m.fl. – “Sollia” – Sluttbehandling.

PS 14/62 (11/3248) Klage på kommunestyrets vedtak av 08.04.2014 sak nr. 31/14 om reguleringsplan og bestemmelser for reguleringsplan for Martin Johansens veg 62-64 gbnr. 95/74 og 130. Eidsvoll kommune.

PS 14/63 (14/1137) Fastsetting av planprogram for detaljregulering av Hurdalssjøen Vannbehandlingsanlegg.

PS 14/64 (14/2881) Søknad om konsesjon på erverv av Dokkenbråten, gbnr. 49/14 mfl. i Eidsvoll. Søkere: Veronika Teold og Roger Emilsen, Råholt.

PS 14/65 (08/4132) Stenging av Langsetvegen

PS 14/66 (14/112) Detaljregulering for del av Mo Gård – gbnr. 92/15 og 677 m.fl

PS 14/67 (07/3376) Gbnr. 220/20 – Klage på vedtak om pålegg og tvangsmulkt om utbedring av utvendige trapper

PS 14/68 (12/2933) Gbnr. 94/95 – Vedtak om dispensasjon og tillatelse til oppføring av uthus

PS 14/69 (14/2163) Gbnr.96/63,67,88 – Søknad om dispensasjon for fradeling av parsell

PS 14/70 (14/1087) Søknad om deling av Nordheim, gbnr. 63/25. Søkere: Kirsti og Vidar Nordheim, Eidsvoll.

PS 14/71 (13/3892) Revidering av selskapsavtalen, ny eieravtale og retningslinjer for valgkomiteen i ØRAS IKS

PS 14/72 () Eventuelt

RS 14/18 (14/1536) Gbnr.88/20 – Dal – Vedtak – Søknad om tillatelse til fradeling – Godkjent m/vilkår

RS 14/19 (14/1558) Gbnr.93/187 -Dal – Vedtak – Søknad om tillatelse til fradeling – Godkjent m/vilkår

RS 14/20 (14/2328) Gbnr.96/445 -Råholt – Vedtak – Søknad om fradeling av areal til varmesentral- Godkjent m/vilkår

RS 14/21 (14/2836) Gbnr. 137/56 – Bøn- Vedtak – Søknad om tillatelse til fradeling – Godkjent m/vilkår

NB! Eidsvoll har fortsatt ikke overføring/streaming av møter i folkevalgte organer, men har du tid og anledning er møtet åpent for publikum.

Innkallelsen og saksdokumenter kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**