Program for 2015 – 2019: 2. utkast klart

Andreutkast til Venstres program for bystyreperioden 2015 – 2019 er klart. Frist for innsending av forslag er 22. oktober.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Demokrati_Bergen

Endelig er programkomiteen klar med andreutkast til program for 2015 – 2019! I programmet finner du programkomiteens utkast til Bergen Venstres politiske plattform for kommende periode i bystyret. Du finner også to dissenser og et forslag med to alternativer hvor komiteens medlemmer ikke er blitt enige. Disse uenighetene får alle Venstres medlemmer i Bergen anledning til å ta stilling til på program-møtet 1. november. Alt du trenger å gjøre, er å gjøre deg opp en mening.

Er det noe i resten av programmet du er uenig i, eller som du mener mangler? Da kan du levere endrings-, stryknings-, og tilleggsforslag til programkomiteen via skjemaet du finner under. Endringsforslag er forslag til endringer av noe i den eksisterende teksten. Strykningsforslag er forslag om å stryke noe av teksten uten å erstatte den med noe annet. Mener du det er noe som mangler, kan du sende inn forslag om tillegg.

Skjema med forslag sendes til [email protected] innen 22. oktober.

Lørdag 1. november skal programmet vedtas på et eget program-møte på rådhuset i Bergen. Innkalling kommer. Alle kontingentbetalende medlemmer har stemmerett. Møtet avholdes etter forretningsorden vedtatt på årsmøtet i januar.

En grønn by med plass til alle
(Doc)

En grønn by med plass til alle
(PDF)

Skjema for endringsforslag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**