De som trenger det mest

Skal Venstre støtte statsbudsjettet for 2015, må det prioritere de som trenger det mest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


En mindretallsregjering har ført debatten og avgjørelsen om statsbudsjettet tilbake til det offentlige rom, i Stortinget hvor allmenheten kan følge med. Det gjør at flere argumenter kan prøves, og stå testen eller feile.

Regjeringen har lagt fram et budsjettforslag som blir kritisert for den sosiale profilen. Noe av denne kritikken er berettiget, for eksempel når det gjelder barnetillegget i uførepensjonen. Denne endringen har Venstre tidligere stemt imot.

Det er bra når regjeringen vil gjøre barnehagen billigere for lavinntektsfamilier. Men Venstre mener likevel det er mer som kan gjøres for å styrke den sosiale profilen i budsjettet.

Barnefattigdom

Foto: Venstre

De fleste av oss har det godt i Norge, så fellesskapet viser sitt samfunnsansvar gjennom hvordan vi tar vare på de som trenger det mest. Det viktigste for Venstre er derfor å sørge for et krafttak for å redusere antallet fattige familier med barn.

Regjeringen er klar over at den trenger støtte. Venstre vil derfor få gjennomslag for mer Venstrepolitikk om vi skal være med på å avgjøre neste års statsbudsjett.

Budsjettforslaget kommer til å bli endret og Venstre vil kjempe for å
• øke barnetrygden for de med dårligst råd (differensiert barnetrygd)
• redusere SFO-prisene for fattige familier
• gi et tilbud om gratis kjernetid i barnehage for barn mellom 3 og 5 år eller vesentlig lavere barnehagepriser for de familiene med dårligst råd
• ytterligere øke innsatsen i rusomsorgen og psykiatrien

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**