Temamøte 15. oktober: Formannskapsmodell eller byparlamentarisme?

Trondheim Venstre har gleden av å invitere alle medlemmer, og andre nysgjerrige, til temamøte om parlamentarisme versus formannskapsmodell.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I Trondheim har overgang fra formannskapsmodell til parlamentarisme blitt debattert flere ganger, uten at dette har ledet til et systemskifte. Venstre og SV har vært blant de største motstanderne mot innføring av byparlamentarisme i Trondheim, og har sammen blokkert forslag om å innføre styringsformen.

Bør vi fortsatt holde på formannskapsmodellen, eller vil parlamentarisme fungere bedre i Trondheim?
Vi får besøk fra Julie Andersland fra Bergen Venstre og Jonas Stein fra Tromsø Venstre. De har begge erfaring med byparlamentarisme og vil fortelle oss om fordeler og ulemper med styringsformen.

Temamøtet vil holdes i våre lokaler i Kjøpmannsgate 42, begynner klokken 1730 og varer én time. Etter møtet går vi til Tulla Fischer og fortsetter politisk debatt for de som er interessert i dette.

Agenda for møtet:
1730: Julie Andersland forteller om erfaringer med parlamentarisme i Bergen.
1745: Jonas Stein forteller om erfaringer med parlamentarisme i Tromsø.
1800: 5 minutters pause.
1805: Spørsmål og generell debatt.
1845: Vi beveger oss mot Tulla Fischer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**