Legevakta består!

Etter en enorm snuoperasjon initiert av Nes Venstre med godt følge av Nes FrP og til slutt Nes Ap sikret et solid flertall at legevakta i Nes består. I vedtaket skal Nes utvikle KAD plasser i forbindelse med korttidsavdelingene på Nes sykehjem, noe som vil styrke det medisinskfaglige miljøet på Nes sykehjem og Nes legevakt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Lasse Andreassen holdt en strålende innledning på dialogmøtet 24. april.

Foto: Åse Birgitte Skjærli

Nes Venstre stemte sammen med SV i mot et felles helsehus i Ullensaker allerede 11. mars i år. Siden den gang har lokalpolitikerne jobbet hardt for å få frem de positive synnergiene en lokal løsning vil medføre. Gjennom dialogmøte med faglig dyktige innledere i Lasse Andreassen og Hege Holt kom det frem mange argumenter og nyanser som ikke var vurdert i saken fra administrasjonen. Tirsdag 14. oktober gikk flertallet i Nes kommunestyre inn for en lokal løsning til stor glede for Nes Venstres representanter.

Nektet å svare på interpellasjon
Det så ikke lyst ut for den lokale legevakta da ordføreren nektet å besvare Nes Venstres interpellasjon om saken i møtet i kommunestyret i mai. Enda en gang lot administrasjonen muligheten til å komme med et bredere bilde på lokal løsning gå fra seg. Heldigvis fikk Nes Venstre gjennom samarbeid med FrP fremmet et tilleggsforslag til saksbehandlingen i hovedutvalget 27. mai der en lokal variant ble vedtatt utredet. Dette var starten på muligheten for å løse legevakt og KAD lokalt.

Lykkelige Venstrerepresentanter
Avstemningen i kommunestyremøtet ga flertall for lokal legevakt og KAD plasser lokalisert med korttidsavdelingen på Nes Sykehjem mot Høyre, KrF og Sverre Rimstad fra Sp . – Vegen til dagens vedtak har vært krevende, der motstanden hos ordfører og administrasjon har gjort den betydlig større enn det som var nødvendig, sier Nes Venstres representatant i kommunestyret Åse Birgitte Skjærli. – Hadde de besvart vår interpellasjon i mai, hadde saken sett denne løsningen langt tidligere, fortsetter hun. Skjærli er glad for at Nes Venstres engasjement i saken også vekket andre kommunestyrepolitikere og grasrota i Nes. – Dette er uten tvil det beste resultatet for våre innbyggere, avslutter Skjærli.

ØRU initiert samarbeid

Styret i ØRU nedsatte høsten 2010 en prosjektgruppe med mandat å avklare innhold,
organisering og lokalisering av et lokalmedisinsk senter på Øvre Romerike. Arbeidet ble utført
av en prosjektgruppe med representanter fra kommunene og AHUS. Prosjektgruppens rapport
forelå i juni 2011. Saken var til behandling i kommunestyremøtet i Nes første gang 19. juni 2012. Et helt år etter at rapporten lå på bordet.

Les mer om argumenter og dialogmøtet her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**