Nominasjonsnemda sitt forslag til fylkestingsliste

Nominasjonsnemda har levert følgande forslag til Fylkestingsliste for 2015-2019.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Plass Navn Kommune
1. Anne-Beth Njærheim Bømlo
2. Geir Kjell Andersland Bergen
3. Geir Angeltveit Stord/UV
4. Elizabeth Toft Erichsen Sund
5. Torstein Gunnarsson Voss
6. Ingrid Handeland Kvinnherad
7. Tove Kristin Sleire Tistel Masfjorden
8. Bjørnar Hamre Bergen
9. Marit Helen Leirheim Askøy
10. Anne Marit Buer Odda
11. Arild Heggland Fusa
12. Idun Bortne Bergen
13. Kevin Johnsen Bergen
14. Beate Eknes Meland
15. Bjørn Magne Hufthammer Austevoll
16. Ingebjørg Winjum Granvin
17. Tore Turøy Fjell
18. Trude Sletteland Bergen
19. Leif Arne Løvereide Etne
20. Merethe Gauden Kvam
21. Jon Sivert Rykkel Os
22. Grete Line Simonsen Bergen
23. Personen som var innstilt ønsker ikke plassen
24. Åsta Årøen Bergen
25. Frode Hervik Radøy
26. Liv Ulvøy Austrheim
27. Torstein Hatlevik Tysnes
28. Ingrid Sponheim Ulvik
29. Per Arne Larsen Bergen
30. Maren Børslien Odda
31. Jan Enerstvedt Sveio
32. Kjersti Ingolfsdotter Vevatne Osterøy
33. Arild Raftevoll Askøy
34. Ellen Pedersen Sund
35. Olav Garvik Bergen
36. Anette Wangenstein Vetrhus Kvinnherad
37. Håkon Frode Særsten Stord
38. Julie Songstad Andersland Bergen
39. Agnar Høysæter Kvam
40. Astrid Dale Os
41. Kjell Alvheim Øygarden
42. Synnøve Handeland Kvinnherad
43. Erlend Andreas Horn Bergen
44. Anne-Jorunn Ryum Møen Voss
45. Personen som var innstilt ønsker ikke plassen
46. Bjørg Taule Murberg Radøy
47. Petter Sexe Ulriksen Ullensvang
48. Øydis Lebiko Bergen
49. Andreas Kolstad Bergen
50. Kari Bente Helland Fusa
51. Vidar Straumøy Meland
52. Brith Ediassen Fjell
53. Harald Queseth Bergen
54. Birgitte Hjertaas Askøy
55. Glenn Erik Haugland Os
56. Ingrid Nergaard Fjeldstad Bergen
57. Kjell Olav Kaland Etne
58. Knut Olav Nestås Voss
59. Aashild Halland Lindås
60. Hans-Carl Tveit Bergen
61. Sølvi Merethe Mangerøy Radøy
62. Alf Helge Greaker Bergen
63. Mona Hellesnes Ulvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**