Pressemelding fra Venstre i fylkestinget:

“Status og framdrift helsefremmende skoler” skal opp til behandling når fylkestinget nå er samlet i Bodø. Nordland Venstres gruppeleder May Valle, mener at fylkestingssaken om helsefremmende tiltak mangler konkrete forslag til tiltak.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


– Det blir igjen bedt om analyse og vurderinger. Vi har tilstrekkelig dokumentasjon til å sette i gang konkrete tiltak og handling, underbygger Valle.

May Valle

Foto: Urvik

Nordland Venstre som ikke er representert i komiteen, vil derfor legge fram følgende oversendelsesforslag som fremsettes i plenum:

Tiltak 1:For å takle de konkrete problemene i den videregående skole når det gjelder ungdoms vanskeligheter med å fullføre skole, depresjoner m.v. mener Venstre det er nødvendig å styrke skolen med fagpersoner som psykologtjeneste, psykiatrisk helsesøster, psykoterapeuter etc. samt større satsing på faglig pedagogisk kompetanseheving for kontaktlærere.

Tiltak 2: Å gi barn og ungdom mulighet for å prøve seg i praktisk arbeid kan bidra til at det oppnås mestring. At fylkeskommunen har hånd om og står ovenfor behov for avklaring om bruk av Bodin gård, kan gi verdifull mulighet til å utvikle gården basert på de erfaringene som er gjort gjennom «inn på tunet». 4H tilbudet kan også utvikles og gi viktig perspektiv til det internasjonale landbruk.

For mer informasjon nås gruppeleder i Venstre, May Valle på tlf. 977 39 636

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**