Gode ordninger for syklistene

Venstre stemte for en egen sykkelvei langs Grannessletta. Den skal skille transportsyklister fra gående. Forslaget som Venstre stillte seg bak sikrer bedre framkommelighet for syklister, økt trafikksikkerhet samt sikker skolevei til Grannes skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Da Utvalg for arealsaker behandlet vi «REGULERINGSPLAN 0511 – GANG OG SYKKELVEG UNIVERSITETSOMRÅDET GRANNES», var det gode sykkelløsninger som stod på agendaen.
Gang/ sykkelveien langs Grannessletta er en del av hovedsykkelruta til og fra Forusområdet. Her sykler mange transportsyklister morgen og ettermiddag på vei til og fra jobb på Forus. Det oppstår ofte farlige situasjoner mellom transportsyklister i høy fart og skolebarn på vei til Grannes skole.
Planforslaget legger til rette for en egen sykkelvei langs hele strekningen, for å skille transportsyklister fra gående og skolebarn.

Sykkelvei - skilt

Foto: TH

Hovedformålene med planforslaget er:
– bedre framkommelighet for syklister
– økt trafikksikkerhet
– sikker skolevei til Grannes skole

Venstres Ine Marit Torsvik Bertelsen tok også til orde for å at man burde etablere et sykkelpleiestativ langs denne traseen. Sola Venstre foreslo å sette opp et sykkelpleie-stativ ved undergangen til Nesbuveien hvor de fleste transportsyklister passerer på vei til Forus . Et sykkelpleie-stativ består av en sykkelpumpe med trykkmåler, og 8 forskjellige verktøytyper. Altså det man trenger for å mekke litt på egen sykkel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**