Hvor kan du sykle i Oslo??

Oslo kommunes sykkelside får flotte tilbakemeldinger – se på denne:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Her er link til Oslo kommunes sykkelside – som anbefales av Frogner Venstres mange sykkelentusiaster:

http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/trafikk_og_samferdsel/sykkel/bidra_til_utvikling_av_sykkelveinettet/

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**