Interessant møte med Åsbieskogens venner

Venstres gruppe i bystyret hadde et

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


interessant møte med ei godt forberedt vernegruppe for Åsbieskogen tirsdag kveld. Nå vil Venstregruppa følge opp saka videre i kommuneplanutvalg og bystyre og holde nær kontakt med gruppa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**