Kampen for naturverdiene i Kvithei fortsetter

Det er med skuffelse Venstre registrerer at fylkesutvalget har sagt ja til en omfattende utbygging av Kvitheiområdet. De har gitt klarsignal til mer enn en fordobling av boligmassen, uten å ta hensyn til at man nær sagt totalt mangler et kollektivtilbud i området og fylkesutvalget har heller ikke tatt hensyn til innsigelsene om de svært sårbare miljøkvalitetene som finnes i området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstres Anja Berggård Endresen er sterkt kritisk til at fylket nå gir grønt lys for å bygge ned kystlyngheien i Kvithei. Venstre har kjempet mot utbygging av Kvithei i mange år. Men de har ikke fått noe gehør fra flertallet.

— Jeg er overrasket over at fylkespolitikerne sa ja. Innstillingen fra fylkesrådmannen tydet på at vi ville få medhold, og det er skuffende at politikerne overser dette, sier Berggård Endresen.

Hun peker på at en mann nylig ble dømt til fengsel i 60 dager for å ha bygget på kystlynghei i Randaberg.

— Her mente retten at dette var en miljøkriminalitet, men i Sola er det helt greit å bygge på kystlynghei, sier Berggård Endresen til Solabladet.

Rødlistearter, utrydningstruet kystlynghei, kulturminner og gode beiteområder står i fare hvis utbyggingen på 216 nye boliger i Kvithei settes i gang.

Bevar Kvithei

Foto: Aksjonen Bevar Kvithei

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**