Bosetting av flyktninger

Ap, SV og Rødt sikret i realiteten at FrP fikk viljen sin i bystyret om å ikke bosette flyktninger i 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Pressemelding: Sak om bosetting av flyktninger i 2015.

Bystyret behandlet i dag saken om anmodning fra IMDi om bosetting av flyktninger i 2015. Det ble fremmet tre forskjellige forslag, og under voteringen fikk ingen av disse det nødvendige flertall. Resultatet blir da at det inntil videre ikke vil bli bosatt noen nye flyktninger i Moss i 2015.

Fengsel

Foto: sa.no

Saken førte til over to timers lang debatt i bystyret. I tillegg ba Arbeiderpartiet to ganger om gruppemøte for å diskutere hvordan de skulle stemme, og hver gang brukte de rundt en halv time. Ordføreren var tydelig på hvordan han ville legge opp voteringen: Først ble det stemt over FrP sitt forslag om 0 bosettinger. Deretter ble det stemt over opposisjonens forslag om 40 bosettinger. Til slutt ble det stemt over H, V og KrF sitt forslag om 25 for å gi opposisjonen mulighet til å stemme subsidiært over dette, og dermed sørge for et flertall for bosetting i Moss også i 2015.

I stedet for subsidiært å akseptere det kompromisset som var mellom H, V og KrF, valgte de en linje med ren markeringspolitikk. Vi er bekymret for at AP lot partiene ytterst på venstresiden føre de vekk fra et mulig samarbeid. Det er synd når et slikt markeringsbehov går ut over flyktninger som lever på mottak og gjerne vil bosette seg i Moss.

Sissel Rundblad (H)
Sindre Westerlund Mork (V)
Halvard Sand (KrF)
Gruppeledere i bystyret

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**