Innkallelse til ekstraordinært årsmøte i Eidsvoll Venstre

Eidsvoll Venstre skal avholde ekstraordinært årsmøte lørdag 01.november, på rom 221 på rådhuset i Sundet kl. 14.00. Formålet er å velge delegater og varadelegater til fylkeslagets nominasjonsmøte for fylkestingslisten 04.november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Til alle medlemmer og andre interesserte

INNKALLELSE TIL EKSTRARORDINÆRT ÅRSMØTE

Tid: Lørdag 01.november kl. 14.00
Sted: Rom 221 på Rådhuset i Sundet

Dagsorden:

EÅM 01/14. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden

EÅM 02/14. Valg av møtefunksjonærer

a. Møteleder
b. Referent
c. Tellekorps

EÅM 03/14. Kontroll av stemmerett

EÅM 04/14. Valgkomiteens forslag til delegater og varadelegater

EÅM 05/14. Valg av delegater og varadelegater til fylkeslagets nominasjonsmøte.

EÅM 06/14. Avslutning av årsmøtet

Etter årsmøtet blir det befaring til aktuelle steder for lokalisering av ny barneskole for Vilberg barneskole, bl.a Trollskogen.

Med vennlig hilsen styret i Eidsvoll Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**